Teczka: 709/100/96
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
ZespółKolekcja akt Stefana Mayera
TeczkaNotatka Jana Karczewskiego na temat propagandy bojowej przedstawiona Stefanowi Mayerowi do zaopiniowania.
Opis teczki1943 1943; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis
poprzedni lista dokumentów nastepny info
Dokument: strona początkowa 1 strona końcowa 12

Opis dokumentu

Tytuł Korespondencja z Janem Karczewskim 
Typ Dokument 
Opis akta luźne, stan dobry, rkp.; msznp. 
Abstract Notatki J. Karczewskiego dotyczące propagandy bojowej przedstawione Stefanowi Mayerowi do zaopiniowania. 
Daty 1943 
Data dokumentu 1943 

Skany dokumentów

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aby powiekszyć, kliknij na zdjęcie.