Elektroniczne łączenie kolekcji archiwalnych


Fragment tekstu:     Typ:   Szukaj
Data początkowa: Data końcowa:     Język:   Wyczyść

Kolekcja dokumentów J. Piłsudskiego - wirtualne połączenie

List Komendanta z własnoręcznym podpisem
Dzięki stałej współpracy Instytutów Józefa Piłsudskiego w Londynie i w Nowym Jorku, a także systematycznej pracy archiwistów i wolontariuszy w instytucjach po obu stronach oceanu, prezentujemy Państwu nową, wirtualnie połączoną kolekcję dokumentów Józefa Piłsudskiego.

Obecnie po raz pierwszy, dzięki możliwościom, jakie daje nam digitalizacja, zapewniamy Państwu bezpośredni i łatwy dostęp do zbiorów archiwalnych z obu instytutów. Naszym zamierzeniem jest stałe rozwijanie projektu wspólnego prezentowania kolekcji online, z czasem będziemy więc poszerzać zakres materiału tak, by zbiory rozdzielone przez historię znów połączyły się w całość. Naszym pierwszym celem jest jak najszybsze udostępnienie całej kolekcji naszego Patrona.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla pracowników Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, a szczególnie wiceprezesa Marka Zielińskiego, za jego nieocenioną pomoc w zapoczątkowaniu procesu digitalizacji naszego archiwum, a także stałe wsparcie w pracach nad udostępnianiem zbiorów w wersji cyfrowej.

Zobacz całe archiwum IJP Londyn    Zobacz całe archiwum IJP w Ameryce

Bieżące wystawy

1. Józef Piłsudski - dokumenty z Londynu i Nowego Jorku W zestawieniu znalazły się cenne archiwalia dotyczące osoby Marszałka, gromadzone przez oba instytuty od ponad 60 lat. Składają sie na nie materiały przedwojenne, te przewiezione za granicę w 1939 roku z Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie, jak również dokumenty zgromadzone w okresie emigracyjnym w Nowym Jorku i Londynie.