Darowizny

Darowizny prosimy przekazywać na konto:

  • Jozef Pilsudski Institute of Research,
    Sort code: 20-35-90
    Acc No: 00540803
    SWIFTBIC: BACGB22
    IBAN: BARC 2035 90005408 03


  • lub za pośrednictwem portalu:  GoFundMe

Dziękujemy!