Pracownicy i wolontariusze

Wolontariusze

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie działa od samego początku głównie dzięki ofiarnej i wytrwałej pracy wolontariatu. To dzięki ich poświęceniu, wysiłkowi i umiejętnościom tak ważna dla historii i kultury polskiej instytucja trwa, działa, rozwija się i reprezentuje Polskę i Polaków w Wielkiej Brytanii już ponad 60 lat.

Przedstawiciele najstarszego pokolenia Polonii w Zjednoczonym Królestwie, ramię w ramię z polską imigracją okresu Solidarności i tą najnowszą - przybyłą na Wyspy Brytyjskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, prowadzą prace archiwalne, udostępniają materiały, wprowadzają nowe techniki zarządzania dokumentacją aktową, digitalizują zbiory, organizują wystawy i sympozja, prowadzą działalność wydawniczą oraz oprowadzają po Muzeum zwiedzających Instytut.

Pracownicy

Instytut zatrudnia także na etacie trzy osoby: Annę Stefanicką, Olgę Topol i Julię Dudkiewicz. W pracach archiwalnych pomagają również delegowani rokrocznie przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych (NDAP) archiwiści z archiwów państwowych w Polsce.
« powrót