Władze Instytutu - stan na 20/01/2016

Mieczysław Stachiewicz
Wieloletni Prezes
Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Londynie
 1. Mieczysław Stachiewicz - Honorowy Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie
 2. Barbara Buczek - vice-prezes i Przewodnicząca Komisji Bibliotecznej
 3. Henryka Brzozowska - Powiernik
 4. Alicja Whiteside - Powiernik, IT koordynator i digitalizacja dokumentów
 5. Artur Bildziuk - Powiernik, doradca do spraw audio-wizulanych
 6. Adam Klupś - Powiernik, digitalizacja dokumentów
 7. Roman Kukliński - Powiernik, pozyskiwanie funduszy i digitalizacja dokumentów

 8. Andrzej Suchcitz - Doradca Zarządu

 9. Anna Stefanicka - Sekretarz Generalny

 10. Elżbieta Klimowicz - Biblioteka
 11. Dorota Krimmel - Portale społecznościowe
 12. Michał Kuźmierkiewicz - Projekty wydawnicze
 13. Dinos Laftsidis - Projekty wystawiennicze
 14. Damian Lawer - Archiwum Map
 15. Joanna Słowik - Archiwum Dokumentów
 16. Ewa Stefanicka - Tłumaczenia
 17. Joanna Stefanicka - Projekty wydawnicze
 18. Dariusz Wierzchoś - Archiwum Dokumentów


 19. Julia Dudkiewicz - Administracja, muzeum
 20. Olga Topol - Administracja, kurator wystaw
« powrót