Mieczysław Stachiewicz
Wieloletni Prezes
Instytutu Józefa
Piłsudskiego w Londynie
   Rada Powierników

 1. Mieczysław Stachiewicz - Honorowy Prezes

 2. Barbara Buczek - Wiceprezes i Przewodnicząca Komisji Bibliotecznej

 3. Artur Bildziuk - Powiernik, Doradca do Spraw Audio-wizulanych
 4. Henryka Brzozowska - Powiernik
 5. Adam Klupś - Powiernik
 6. Roman Kukliński - Powiernik, Digitalizacja Dokumentów
 7. Andrzej Suchcitz - Doradca Zarządu
 8. Alicja Whiteside - Powiernik, IT Koordynator i Digitalizacja Dokumentów

  1. Pracownicy

 9. Anna Stefanicka - Sekretarz Generalny

 10. Julia Dudkiewicz - Kustosz Muzeum
 11. Olga Topol - Kustosz Archiwum Fotografii

  1. Wolontariusze i Konsultanci


 12. Elżbieta Klimowicz - Biblioteka
 13. Dorota Krimmel - Portale Społecznościowe
 14. Michał Kuźmierkiewicz - Grafik i Rysownik
 15. Dinos Laftsidis - Projekty Wystawiennicze
 16. Damian Lawer - Archiwum Map
 17. Lidia Letkiewicz - Staż Muzealny
 18. Victoria Ögren Nyström - Staż Muzealny
 19. Joanna Słowik - Archiwum Dokumentów
 20. Ewa Stefanicka - Tłumaczenia
 21. Joanna Stefanicka - Projekty Wydawnicze
 22. Dariusz Wierzchoś - Archiwum Dokumentów


« powrót