Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 146: Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Artykuły w prasie na temat Instytutu, sprawy organizacyjne, życiorysy członków, protokoły, sprawozdania, kroniki, klepsydry, dyplomy, korespondencja
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki