Teczka: 709/22/91
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
ZespółLegiony 1914-1918
TeczkaKsiążeczka legionowa - Stan służby - in blanco
Opis teczkiposzyt; dokumentacja aktowa; druk; pl
poprzedni lista dokumentów nastepny info
Dokument: strona początkowa 1 strona końcowa 22

Opis dokumentu

Tytuł Książeczka legionowa "Stan Służby" dla wojsk piechoty 
Typ Dokument 
Opis Egzemplarz niewypełniony. 
Abstract Książeczka wojskowa "Stan Służby" to dokument identyfikacyjny żołnierza piechoty Legionów Polskich. "Stan Służby" zawiera następujące rozdziały: - Instrukcya o wypełnianiu "Stanu Służby"; - Dane osobowe; -Przynależność do oddziału i zmiany; -Udział w pracy liniowej: w pokoju i wojnie; - Udział w pracy sztabowej; -Nagrody i odznaczenia; - Awanse i zmiany służbowe; -Urlopy; - Kary; Notatki służbowe komend. 
Języki pl