Teczka: 701/1/12
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
ZespółArchiwum Józefa Piłsudskiego
TeczkaBronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim
Opis teczki1912 1984; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pl
poprzedni lista dokumentów nastepny info
Dokument: strona początkowa 29 strona końcowa 29

Opis dokumentu

Tytuł Fotografia Bronisława Piłsudskiego 
Typ Inne 
Abstract Fotografia Bronisława Piłsudskiego. Na odwrocie fotografii ręką prof. Jędrzejewicza napisane jest nazwisko 
Języki pl