Kolekcja: Archiwum Jana Piłsudskiego
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie 
Opis kolekcjiJan Piłsudski (1876-1950). Brat Józefa Piłsudskiego, sympatyk PPS, w 1919 brał udział w wyprawie wileńskiej, po przyłączeniu wileńszczyzny do Polski – sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie. W latach 1928-1930 poseł z Wilna do Sejmu w Warszawie. Minister Skarbu w rządzie Aleksandra Prystora. 1932-37 wiceprezes Banku Polskiego w Warszawie. W 1939 aresztowany i osadzony w więzieniu w Moskwie. Zwolniony w sierpniu na mocy umowy Sikorski-Majski. Wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Członek Związku Ziem Północno-Wschodnich. Zmarł w 1950 r w Penley i tam został pochowany. 
Zawartość kolekcji1. Materiały z kolekcji B. Mękarskiej-Kozłowskiej - korespondencja prywatna, widokówki, życiorys Jana Pilsudskiego, notatki do artykułów, fotografie, dokumenty osobiste, druki ulotne, dokumenty zwiazane z pobytem na Bliskim Wschodzie, pamiętnik Marii Krzysztoporskiej - 1941-50; 2. Korespondencja - 1941-49; 3. Notatki, kalendarium historii Polski; 4. Kronika wydarzeń politycznych, zbiór notatek związanych głównie z najnowszymi dziejami Polski (II wojna i po wojnie), streszczenia, recenzje - 1941-46 
Metrykaliczba jednostek archiwalnych: 0; metry bieżące: 0 
Wyszukaj w kolekcji
Fragment tekstu:
Typ:
Język:
Data początkowa:
Data końcowa:
osoby miejsca

Lista teczek
Lp. Sygnatura Tytuł i lata Daty Język
1 709/15/1 Życiorys Jana Piłsudskiego, napisany po jego śmierci przez Kazimierza Okulicza i Stanisława Biegańskiego. 1876 - 1950 pol.
2 709/15/2 Materiały związane z pobytem Jana Piłsudskiego na Bliskim Wschodzie. pol.
3 709/15/4 Korespondencja rodzinna, w tym z: Aleksandrą Piłsudską, Wandą Piłsudską, Jadwigą Piłsudską - Jaraczewską i Andrzejem Jaraczewskim. 1940 - 1942 pol.
4 709/15/5 Notatki z rozmowy z Marszałkiem Piłsudskim o pracach nad Konstytucją Kwietniową. 1935 - 1935 pol.
5 709/15/6 Korespondencja urzędowa i prywatna Jana Piłsudskiego. 1941 - 1948 pol.
6 709/15/7 Kalendarium do dziejów Polski. 1779 - 1945 pol.
7 709/15/8 Układ angielsko-polski z 25.08.1939 r. i Karta Atlantycka. 1939 - 1939 pol.
8 709/15/9 Notatki historyczne dotyczące Polski. 1942 - 1942 pol.
9 709/15/10 2 Korpus Polski we Włoszech. 1942 - 1943 pol.
10 709/15/11 Polskie ugrupowania polityczne po 2 wojnie światowej. 1943 - 1949 pol.
11 709/15/12 Władze partyjne w kraju. 1946 - 1946 pol.
12 709/15/13 Kronika międzynarodowych wydarzeń politycznych i wojskowych podczas 2 wojny światowej. 1903 - 1946 pol.
13 709/15/14 Zbiór notatek związanych głównie z okresem 2 wojny światowej. 1939 - 1945 pol.
14 709/15/15 Zbiór notatek związanych głównie ze stosunkami politycznymi w różnych krajach w okresie 2 wojny światowej. 1943 - 1946 pol.
15 709/15/16 Kronika wydarzeń politycznych i wojskowych. 1943 - 1944 pol.
16 709/15/17 Economica i Varia. pol.
17 709/15/18 Zbiór wypisów prasowych związanych ze sprawami polskimi. pol.
18 709/15/20 Zapiski, notatki, recenzje. 1941 - 1946 pol.
19 709/15/21 Notatki historyczne. 1946 - 1946 pol.
20 709/15/22 Recenzje. pol.
21 709/15/23 Stefan Krzywoszewski - Długie życie. pol.