Teczka: 709/23/17
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaWojna polsko-sowiecka 1919-1920
Tytuł teczkiMaszynopis i odręczne notatki gen. Tadeusza Jordana-Rozwadowskiego do referatu wygłoszonego na Radzie Obrony Państwa.
Opis teczki1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis; pol.
Daty 1920 - 1920
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Dokumenty w teczce 709/23/17
Lp. Tytuł Strona pocz. Strona konc.
1 Notatki gen. Tadeusza Rozwadowskiego 1 18