Teczka: 709/100/3
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiFragment dziennika czynności Stefana Mayera obejmujący okres od 22. 11. 1941 - 30. 03. 1942, t. 3
Opis teczki1941 1942; akta szyte; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Daty 1941 - 1942
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Dokumenty w teczce 709/100/3
Lp. Tytuł Strona pocz. Strona konc.
1 Notatki i pisma 1 97