Teczka: 709/100/53
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaKolekcja akt Stefana Mayera
Tytuł teczkiMateriały Stefana Mayera dotyczące szczegółów złamania niemieckiej „Enigmy” wraz z pracą ppłk. dypl. inż. Tadeusza Lisickiego „Historia i metody rozwiązania niemieckiego szyfru maszynowego „Enigma”.
Opis teczki1975 1975; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol., ang, niem.
Daty 1975 - 1975
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Dokumenty w teczce 709/100/53
Lp. Tytuł Strona pocz. Strona konc.
1 Złamanie szyfru niemieckiej maszyny Enigma. 1 201