Teczka: 709/106/4
ArchiwumInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
KolekcjaTraktat Ryski 1921 rok
Tytuł teczkiTraktat Pokoju między Polską a Rosją i Ukrainą.
Opis teczki1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; pol., ros., ukr.
Daty 1921 - 1921
Wyszukaj w teczce
Osoba:
Miejsce:
Typ:
Język:
Fragment tekstu:
Data początkowa:
Data końcowa:
Dokumenty w teczce 709/106/4
Lp. Tytuł Strona pocz. Strona konc.
1 Traktat Pokoju między Polską a Rosja i Ukrainą 1 96