Zagadka z Piłsudskim

Zagadka z Piłsudskim – Grudzień 2012

Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie przypomina, że poza publikacją na łamach 'Dziennika', treść aktualnej 'Zagadki' podana jest również na stronie internetowej Instytutu: www.pilsudski.org.uk. Tą właśnie drogą na 'Zagadkę' natknęli się uczniowie klas II c i II d z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Baniach, biorący udział w projekcie edukacyjnym 'Marszałek Józef Piłsudski i Jego Czasy', którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie zadane przez pracowników i sympatyków 'Instytutu' w październiku.

Serdecznie pozdrawiamy i dziekujemy uczniom, i nauczycielom z Gimnazjum w Baniach, a poniżej cytujemy odpowiedzi ich autorstwa. Jako nagrodę, zwycięzcy otrzymaja pakiet informacyjny na temat działalności Instytutu Piłsudskiego w Londynie oraz film DVD.

1. Jak zareagowała Rzesza Niemiecka na wiadomość o śmierci Marszałka Piłsudskiego?

'Na wiadomość o śmierci Piłsudskiego Berlin zareagował ostentacyjnym smutkiem.
Uroczystości żałobne zyskały w Rzeszy oprawę, która wykraczała daleko, poza
stosowane w takich przypadkach gesty kurtuazji. 13 maja 1935 roku jak i w dzień
pogrzebu zostały opuszczone flagi państwowe do połowy. 16 maja 1935 roku ogólno
niemiecka rozgłośnia radiowa podała obszerną audycję poświęconą Józefowi
Piłsudskiemu. 18 maja 1935 roku odbyła się msza żałobna w Katedrze Berlińskiej- po której 2 kompania Wermachtu oddała honory wojskowe. 21 maja 1935 roku Goring
wychwalał w Reistagu dokonania Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po śmierci ukazały się biografie Józefa Piłsudskiego. Został zabrany przez H. Goringa Zbiór Pism Józefa Piłsudskiego. Kanclerz Rzeszy Adolf Hitler przesłał kondolencje Polsce i żonie Aleksandrze. 6 września 1939 złożono wieńce na grobie Marszałka, a przed kryptą ustawiono wartę honorową.

2. Kto przewodniczył delegacji na pogrzebie Marszałka w Krakowie?

W pogrzebie Marszałka uczestniczyli Goring, generał von Bock (Reichswhera),
kontradmirał Witzel(Kriegsmarine), generał Wawer(Luftwaffe).


3. Kto z niemieckich oficjeli brał udział we mszy żałobnej 18 maja 1935 roku w
berlińskiej Katedrze św. Jadwigi?

W uroczystościach żałobnych 18 maja 1935 roku w berlińskiej Katedrze św. Jadwigi
udział wzięli: Adolf Hitler, Goebels, Neurath i inni wysoką ragą przedstawiciele
partii NSDAP i Wermachtu. Obecny był też nucjusz papieski w Niemczech Cesare
Orsenigo.


Grudniowe pytanie poświecone jest rozrywce, której lubił oddawać się Marszałek.

Niechęć Piłsudskiego do popularnego w okresie międzywojennym brydża oraz
zamiłowanie do układania pasjansów, w tym szczególnie do pasjansa "Grób
Napoleona", są powszechnie znane. Jaką jeszcze inną rozrywkę umysłową preferował
Marszałek, sam osiągając niezłe wyniki w rywalizacji i kto był jego częstym
kontrpartnerem?
Odpowiedzi prosimy nadsyłać listownie bądź e-mailem (instytut@pilsudski.org.uk ) do końca stycznia!
2012-10-11