Ruch Prometejski – fotografie i artykuł Zaura Gasimova

Działacze prometejscy w Paryżu, 1930r. W środku pierwszego rzędu prezydent URL, Andrij Liwicki
Prometeizm pozostaje wciąż nie do końca zbadanym nurtem polskiej i europejskiej historii XX wieku. Badacze przybliżają go jako ruch intelektualny międzywojennej Europy, lecz także jako fenomen i jeden z najbardziej śmiałych projektów politycznych XX stulecia. Znaczna ilość materiałów, które mogłyby rzucuć nowe światło na te zagadnienia pozostaje niedostępna dla historyków. Ważnym problemem w całościowym przeanalizowaniu tematu prometeizmu jako ruchu międzynarodowego jest w dużym stopniu ogromne zróżnicowanie językowe źródeł, które mają do dyspozycji badacze. Debaty prometejskie toczyły się bowiem w wielojęzycznej przestrzeni, wśród działaczy politycznych i intelektualistów nie tylko polskich czy ukraińskich, lecz także gruzińskich, azerskich, tatarskich, południowo-kaukaskich czy turkiestańskich.
Korzystając z okazji niedawnej wizyty w naszym Instytucie doktora Zaura Gasimova, historyka z uniwersytetu w Moguncji, który poświęca swe badania ruchowi prometejskiemu, chcemy zaprezentować Państwu jedną z jego ostatnich publikacji. Zaur Gasimov analizuje w niej zjawisko prometeizmu patrząc na nie z perspektywy historii kultury, tzn. nie wchodząc w zagadnienia polityczne czy rozwiązania instytucjonalne, a raczej pokazując prometeizm jako międzynarodową koncepcję zrysowaną w ideowej przestrzeni przedwojennej Europy.
Jako uzupełnienie tematu dołączamy też niezwykle ciekawe fotografie działaczy prometejskich z różnych krajów, które znajdują się w kolekcji archiwalnej Instytutu.
2013-04-18

Zobacz także