Złoty medal dla Instytutu

13 czerwca 2013 w siedzibie Instytutu odbyło się wręczenie złotego medalu, który przyznany został przez działającą przy Akademii Morskiej w Gdyni Fundację Fundusz Stypendialny im. Edmunda Kłopotowskiego. Rada fundatorów podjęła decyzję o wyróżnieniu jako wyraz docenienia wpływu działalności Instytutu na kształtowanie patriotycznych postaw Polaków oraz na popularyzację Polski w społeczności międzynarodowej. Medal przekazany został przez delegata Rady, dr inż. kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego, dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni oraz prezesa Zarządu Głównego Ligi Morskiej i Rzecznej, który gościł w Instytucie wraz z pracowniczką Urzędu Morskiego w Gdyni, Magdaleną Kierzkowską.
2013-06-17

Zobacz także