Digitalizacja zespołu Nr 2: Aleksandra Piłsudska

Z przyjemnośćią informujemy o poszerzeniu archiwum online o nową kolekcję. Pomoc finansowa Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, uzyskana poprzez Fundację na rzecz Dziedzictwa Narodowego im. Piłsudskiego w Łodzi, umożliwiła nam zdigitalizowanie dokumentów znajdujących się w kolekcji Aleksandry Piłsudskiej. Będą one udostępnione na naszej stronie internetowej wkrótce.
2015-12-08