Obchody drugiego Polish Heritage Day

W ramach obchodów drugiego Polish Heritage Day, mieliśmy przyjemność spotkać w Instytucie członków Stowarzyszenia Technikow Polskich w Wielkiej Brytanii. Goście mieli okazję zapoznać się z eksponatami zwykle niedostępnymi zwiedzającym takimi jak: świadectwo maturalne Józefa Piłsudskiego, czy orzeł legionowy uwity z włosów Marszałka.
2018-05-08