Z wielkim żalem zawiadamiamy o stracie, jaką poniosła rodzina instytutowa wraz ze śmiercią ś.p. Otylli Lali Szczepańskiej

ś.p. Lala Szczepańska zmarła 15 stycznia 2019 roku.

Wilnianka, wychowana w Lidzie podzieliła los tysiąca polskich rodzin kresowych, gdy w 1941 roku została aresztowana przez NKWD i skazana na 20 lat przymusowych robót w Abakanie na Syberii.

Po układzie Sikorski – Majski, wstąpiła do Wojskowej Służby Kobiet w 6 Dywizji Piechoty gen. Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza.
Po zakończeniu wojny, pozostała w Londynie, angażując się w pracę społeczną i wspierając działalność Rządu Polskiego na Uchodźctwie. Była członkiem Rady Narodowej i Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Informacji Rządu RP na Uchodźstwie.

Swoją przygodę z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Londynie rozpoczęła w 1989 roku. Zawsze elegancka, skromna, życzliwa dla ludzi podjęła się opieki nad sekretariatem Instytutu, pomagając również w porządkowaniu dokumentów w archiwum. Szybko się jednak okazało, że jej wielki kunszt recytatorski zdecydowanie przewyższa umiejętności pisania na maszynie. Lata praktyki w Teatrze Dramatycznym 2 Korpusu i w londyńskim ZASPie zaowocowały wspaniałymi interpretacjami polskiej poezji. Żadna oficjalna uroczystość organizowana przez Instytut, ani spotkanie w bardziej kameralnym gronie nie mogło się odbyć bez deklamacji Pani Lali...

Za swoje zasługi w pracy społecznej Pani Lala została uhonorowana wieloma odznaczeniami państwowymi miedzy innymi Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Żegnaj Pani Lalu...Niech Ci strofy będą lekkimi...
Spoczywaj w pokoju...
2019-02-03