Opłatek Naczelnictwa ZHP

Dziękujemy serdecznie Naczelnictwu ZHP za zaproszenie na spotkanie, które zgromadziło w Ośrodku konferencyjnym w Old Windsor starszyznę i młodzież ZHP z całego świata.

Cieszymy sie, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu, podczas którego, oprócz tradycyjnego składania życzeń, jasełek i kominka harcerskiego, uroczyście poświęcono Sztandar Naczelnictwa ZHP.

Nasz patron Józef Piłsudski doceniał rolę harcerstwa w wychowaniu patriotycznym młodzieży. Na Zjeździe Harcerstwa Polskiego we Lwowie 1 lipca 1921 roku podziękował harcerzom za ich udział walkach o niepodległość Ojczyzny mówiąć: „Harcerze! Już w latach niewoli przygotowywaliście się do służby Ojczyźnie (...) gdy huragan wojny światowej deptać zaczynał niwy polskie i przyjść miało do dziejowego porachunku za lata krzywd i niewoli, wyście w pierwszym stanęli szeregu tych, którzy odważyli się sięgnąć po zaszczytne miano żołnierzy niepodległości”.

Zgodnie ze wskazówkami naszego patrona, w Instytucie zawsze chętnie gościmy zuchy i harcerzy na zbiórkach i kominkach i mamy nadzieję, że ta nasza owocna współpraca będzie się dalej rozwijała.
2019-02-03