Z wielkim żalem zawiadamiamy, że 15 września 2019, odszedł od nas wieloletni Radny Instytutu, zasłużony działacz społeczny - Artur Rynkiewicz. Cześć Jego Pamięci!

Artur Rynkiewicz na spotkaniu noworocznym w Instytucie w 2014 roku. Obok niego Adam Klupś (Powiernik), Ewa Hammond (wolontariusz)
2019-09-21