Stażyści w Instytucie

Odznaka Związku Strzeleckiego "Parasol"
W listopadzie 2016, sześć miesięcy po przyjeździe z Chicago do Anglii, rozpoczęłam staż w Instytucie Piłsudskiego w Londynie, dołączając do zespołu inwentaryzującego jego bogate zbiory muzealne.

Staż rozpoczęłam od szkolenia w zakresie procedur związanych z obchodzeniem się z obiektem muzealnym, prowadzeniem dokumentacji ewidencyjnej, oraz podstaw konserwacji zapobiegawczej. Choć nigdy wcześniej nie pracowałam w muzeum, wiedziałam, że jest to kierunek w którym zamierzam rozwijać swoją karierę, bez względu na niejednokrotną uciążliwość i żmudność tego zajęcia.

Od września 2017 roku już samodzielnie nadzoruję projekt inwentaryzacji. Z zespołem stażystów ewidencjonujemy obiekty muzealne Instytutu zgodnie z wytycznymi Spectrum i wpisujemy je do Bazy ADLIB Collections Management System.

Przy identyfikacji i opisie obiektu posługujemy się zarówno metodami tradycyjnego szukania informacji o nim w archiwach, jak również wyszukiwarką internetową.Każdy obiekt otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny, opisujemy dokładnie jego stan zachowania i  przygotowujemy dokumentację fotograficzną. Po wpisaniu do bazy danych, dokonujemy podstawowych czynności konserwatorskich, obiekt zabezpieczamy w materiałach ochronnych i umieszczamy w klimatyzowanym magazynie. Poprzez stworzenie odpowiednich warunków przechowywania wspomagamy ochronę obiektów i zabezpieczamy ich przetrwanie. Do chwili obecnej 90% kolekcji muzealnej Instytutu jest zewidencjonowanej i  odpowienio zmagazynowanej.

Charakter kolekcji muzealnej Instytutu, o niewątpliwej wartości historycznej, jest bardzo złożony i niejednolity. Składaja się na niego obiekty wytworzone w póżnych latach XIX wieku aż do czasów współczesnych. Są to zarówno obrazy, ryciny, rysunki, grafiki, plakaty, wyroby rzemiosła artystycznego, tkaniny i ubiory. Trzon kolekcji stanowią militaria (medale i odznaki wojskowe oraz mundury). Eksponaty te są związane z  walkami o niepodległość ojczyzny, a do muzeum zostały przekazane przez byłych legionistów, żołnierzy Armii Krajowej i żołnierzy Armii Andersa.

Jest to unikalny zbiór muzealny, stanowiący część polskiego dziedzictwa narodowego, który Instytut pieczołowicie zabezpiecza dla kolejnych pokoleń Polaków.

Lidia Letkiewicz

2020-03-31