Mieczysław Stachiewicz pilot, architekt, honorowy Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Urodził się w 1917 roku w Warszawie w rodzinie o wojskowych tradycjach. Jego ojciec Julian Stachiewicz, był bliskim przyjacielem Józefa Piłsudskiego, który został ojcem chrzestnym Mieczysława.

Mimo wojskowych tradycji i ukończenia renomowanej szkoły Korpusu Kadetów Lwowskich, a także kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Lotnictwa, zamiast kariery żołnierza Mieczysław wybrał studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Nim wybuchła wojna zdążył zaliczyć pierwszy rok studiów.

Zmobilizowany pod koniec sierpnia 1939 roku, zostaje wraz z 4 Bazą lotniczą ewakuowany, a następnie internowany w miasteczku Calafat na południu Rumunii. Znaną przez polskich żołnierzy trasą, przez Jugosławię i Grecję przedostaje się do Francji, gdzie dołącza do polskiej grupy lotników stacjonujących we francuskiej bazie lotniczej w Bron. Po niemieckim ataku i upadku Francji, przedostaje się do Wielkiej Brytanii.

Skierowany do bazy Polskich Sił Powietrznych w Blackpool. W 1941, po przejściu szkoleń w zakresie pilotażu, zostaje przydzielony do 301 Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej. Łącznie odbył 33 loty bojowe. Stachiewicz był jednym z niewielu, którym dopisało szczęście, gdyż służył w Dywizjonie w najtrudniejszym 1942 roku, kiedy w ciągu kilku miesięcy Dywizjon stracił 16 załóg.
W 1942 r, po zakończeniu tury operacyjnej. Mieczysław Stachiewicz został odkomenderowany na studia do Polskiej Szkoły Architektury przy Uniwersytecie w Liverpool. Pod koniec 1946 roku obronił pracę dyplomową – projekt budynku Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Placu Piłsudskiego w Warszawie i uzyskał dyplom polskiego inżyniera architekta Uniwersytetu Liverpoolskiego.
W zawodzie architekta Mieczysław Stachiewicz pracował aż do przejścia na emeryturę w 1982 roku.

Działalność społeczną rozpoczął Stachiewicz, wspierając prace Związku Lwowskich Kadetów, był powiernikiem w Zarządzie Polskiej Fundacji Kulturalnej a od 1984 roku, aż do śmierci, nieprzerwanie piastował stanowisko Prezesa Instytutu Piłsudskiego w Londynie.
Uhonorowany wieloma polskimi i brytyjskimi odznaczeniami, między innymi: Krzyżem Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, w 2017 obchodzący swoje 100. urodziny płk. Mieczysław Stachiewicz został odznaczony najwyższym polskim odznaczeniem cywilnym - Orderem Orła Białego.

Zmarł w Londynie 30 kwietnia 2020 roku.

Anna Stefanicka
2020-05-21

Zobacz także