Warsztaty z konserwacji

Zofia Wyszomirska-Noga
Po długiej przerwie spowodowanej kwarantanną zespół Instytutu Piłsudskiego miał okazję spotkać się wirtualnie na warsztatach z konserwacji prowadzonych przez Zofię Wyszomirską-Nogę, artystkę i dyplomowaną konserwatorkę dzieł sztuki. Zofia współpracowała wcześniej z Instytutem przy projekcie ‘Forgotten Forces’ - Polish Women in the Second World War, w ramach którego stworzyła serię mixed-media prac na papierze inspirowanych wspomnieniami Polek, które podczas II wojny światowej wraz z armią gen. Andersa przedostały się do Wielkiej Brytanii. https://bit.ly/3hXRYUODzięki uprzejmości Zofii dowiedzieliśmy się jak postępować z jednym z najdelikatniejszych materiałów, jakim jest papier. Z punktu widzenia zespołu zagadnienie to jest szczególnie ważne, gdyż dominującą część kolekcji Instytutu stanowią archiwa oraz prace na papierze. Co ciekawe, podstawowe techniki konserwacji, wykonywane również przez wolontariuszy i stażystów, można stosować także przy pracy z innymi materiałami, takimi jak skóra. Archiwalia wielokroć wykonane są z wielu materiałów, chociażby w przypadku woluminów, składających się często ze skórzanej oprawy i papierowej zawartości. Wiemy już więc jak wykonać podstawowe czyszczenie obiektów oraz jak wstępnie postępować w przypadku deterioracji.Niezwykle ciekawe były anegdoty Zofii związane z jej profesją. W swej karierze konserwatora miała bowiem okazję pracować z tak ciekawymi obiektami jak osobiste notatki Alberta Einsteina czy szczególnie długi telegram królowej Wiktorii do prezydenta USA Jamesa Buchanan’a. Niepowtarzalność obiektów z jakimi pracujemy - zapisów historii - nadaje poczucie istotności dla naszej pracy. Z niecierpliwością czekam na dzień kiedy będziemy mogli zastosować teoretyczne wskazówki Zofii w praktyce, pracując z kolekcją.


Natalia Puchalska
2020-08-04