Nowe stanowisko komputerowe

od prawej: konsul generalny M. Stąsiek, konsul T. Balcerowski i konsul R. Gromski z wizytą w Instytucie podczas przekazywania zakupionego przez Ambasadę RP sprzętu komputerowego
2020-11-12