Instytut Piłsudskiego w Londynie zaprosił uczniów ze Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja w Chiswick do udziału w przygotowaniu Imieninowej Laurki dla Józefa Piłsudskiego.

Pomimo krótkiego okresu nadsyłania prac, otrzymaliśmy ponad 20 pięknie wykonanych kart z życzeniami imieninowymi, zawierającymi wspaniały przekaz historyczny.

Różnorodność technik wykonania, walorów estetycznych, pomysłowości i wrażliwości historycznej powoduje, że wszystkie prace są unikalne i zasługują na wyróżnienie.

Serdecznie dziękuję wszystkim uczestnikom za aktywny udział w przygotowaniu Laurek. Specjalne podziękowania kieruję do dyrektor Szkoły Przedmiotów Ojczystych im. Mikołaja Reja - Pani Bożeny Dybowskiej i nauczycielki Pani Zosi Marchewki, które z pełnym zaangażowaniem pracują nad rozwijaniem pasji historycznej i wspierają osiągnięcia uczniów, a bez których wsparcia nie byłoby możliwe przeprowadzenie tego projektu.
2021-05-18