BITWA WARSZAWSKA

Odznaka przyznawana była wszystkim którzy na wezwanie Komitetu Obrony Państwa w lipcu i sierpniu 1920 r. ochotniczo zgłosili się do Armii Ochotniczej.

Żołnierze Armii Ochotniczej zasilili formacje bojowe biorąc udział w krwawych bitwach m.in. pod Ossowem i Zadwórzem.
2021-08-15