Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 2: Archiwum Aleksandry Piłsudskiej

Daty skrajne
1907-2001
Opis zespołu
Aleksandra Piłsudska z domu Szczerbińska (ur. 12 grudnia 1882 w Suwałkach; zm. 31 marca 1963 w Londynie), działaczka PPS i POW, druga żona marszałka Józefa Piłsudskiego. Po agresji Niemiec i najeździe sowieckim na Polskę 17.09.1939 Aleksandra wraz z dziećmi Wandą i Jadwigą odleciała z Litwy do Szwecji i dalej samolotem specjalnym do Londynu. Zmarła w 1963. Została pochowana w North Sheen Cementary. 28 października 1992 jej prochy zostały złożone w grobie na warszawskich Powązkach.
Opis zawartości zespołu
1. Materialy biograficzne 1939-1963; 2. Rękopisy Aleksandry Piłsudskiej 1940-1962; 3. Działalność charytatywna 1941-1945; 4. Działalność społeczna 1939-1958; 5. Korespondencja 1907-1963; 6. Materiały o Aleksandrze Piłsudskiej 1956-1979; 7. Akta rodziny Piłsudskich 1942-2001; 8. Materiały obce 1964.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Przepustki Aleksandry Piłsudskiej z dn. 1 września 1939 r. Wystawione przez Dowódcę Obrony Przeciwlotniczej Okręgu I w Warszawie. 1939 1939 pol.
2 70-lecie urodzin Aleksandry Piłsudskiej i 50-lecie pracy niepodległościowej, Londyn, Instytut Piłsudskiego w Londynie, 14 XII 1952 r. Przemówienie Kazimierza Sosnkowskiego. 1952 1952 pol.
3 Znieważenie Aleksandry Piłsudskiej przez ppłk. Stanisława Kurcza w dn. 7 III 1958 r. W Chicago. Oświadczenia świadków, uchwały i orzeczenia Zarządu Legionistów i Peowiaków. Korespondencja. 1958 1958 pol.
4 Zgon Aleksandry Piłsudskiej. Listy kondolencyjne nadesłane do Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie. Nekrologi i relacje z pogrzebu w prasie. 1963 1963 pol.
5 Pogrzeb Aleksandry Piłsudskiej, Londyn, North Sheen Cementary, 6 IV 1963 r. Przemówienie gen. Jerzego Głuchowskiego. Tekst przemówienia, notatki z poprawkami. 1963 1963 pol.
Rękopisy Aleksandry Piłsudskiej
6 Wspomnienia Aleksandry Piłsudskiej o mężu i rodzinie. Opracowania, notatki. 1942 1953 pol.
7 "Wspomnienia" i artykuły Aleksandry Piłsudskiej. Opracowania, brudnopisy, notatki. pol.
8 "Wspomnienia" Aleksandry Piłsudskiej. Odbiór dzieła przez opinię publiczną. Konflikt wokół publikacji z Władysławem Sikorskim. Opracowania. 1961 1961 pol, ang, fr.
9 Przemówienia Aleksandry Piłsudskiej dla organizacji kobiecych i polonijnych. Opracowania, brudnopisy. 1940 1952 pol., ang.
10 Uwagi krytyczne Aleksandry Piłsudskiej do książek i artykułów o tematyce historycznej. Opracowania, korespondencja. 1941 1962 pol.
11 Uwagi krytyczne Aleksandry Piłsudskiej do książek i artykułów Władysława Poboga-Malinowskiego. Opracowania, korespondencja, prasa. 1960 1962 pol.
Działalność charytatywna
12 Wsparcie osób prywatnych i organizacji polskich. Korespondencja, pokwitowania. 1941 1945 pol., ang.
Działalność społeczna
13 FIDAC - Federation Interalliee des Anciens Combattants. Sprawozdanie na zjazd w 1940 r. Wspomnienia Aleksandry piłsudskiej o FIDAC. Korespondencja. 1939 1958 pol.
14 Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie dla Badania Najnowszej Historii Polski, Wydział Studiów, Sekcja Pracy Kobiet. Ankieta przygotowana przez Aleksandrę Piłsudską dotycząca historii polskich organizacji kobiecych. Korespondencja. 1948 1949 pol.
Korespondencja
15 Kartka pocztowa Aleksandry Piłsudskiej do Józefa Piłsudskiego. Odręczne odpisy listów Aleksandry Piłsudskiej do Józefa Piłsudskiego. 1907 1916 pol.
16 Korespondencja Adama Borkiewicza i innych więźniów z obozów internowania na Węgrzech do Aleksandry Piłsudskiej. 1939 1941 pol.
17 Korespondencja prywatna i półoficjalna pomiędzy Aleksandrą Piłsudską, a osobami prywatnymi i przedstawicielami Rządu RP w Londynie. Listy, odpisy, brudnopisy. 1938 1945 pol., ang.
18 Korespondencja prywatna i półoficjalna pomiędzy Aleksandrą Piłsudską, a osobami prywatnymi i przedstawicielami Rządu RP w Londynie. Listy, odpisy, brudnopisy. 1946 1963 pol, ang, fr.
Wspomnienia o Aleksandrze Piłsudskiej
19 Artykuły poświęcone Aleksandrze Piłsudskiej. Prasa, odpisy. 1956 1979 pol.
20 Wieczór ku czci Zaleksandry Piłsudskiej. Londyn, "Ognisko", 2 XI 1963 r. Teksty przemówień, notatki z poprawkami, korespondencja. 1963 1963 pol.
Materiały rodziny Piłsudskich
21 Jadwiga i Wanda Piłsudskie. Fotografie, nekrolog, korespondencja. 1942 2001 pol., ang.
22 Fundusz im. Aleksandry Piłsudskiej. Regulamin, protokoły, korespondencja. 1964 1964 pol.
Korespondencja
23 Korespondencja dotycząca wydania "Wspomnień" 1939 1950 pol, ang, fr.
24 Umowy wydawnicze dotyczące "Wspomnień", artykuły prasowe związane z ich wydaniem 1939 1944 ang, fr.