Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 5: Sujkowski-Leliwa Zbigniew (1914-1915)

Daty skrajne
Opis zespołu
Sujkowski-Leliwa Zbigniew (1914-1915). Polski geolog,żołnierz Legionów Polskich , w latach 1918-1919 w Wojsku Polskim. Od 1929 pracownik Państwowego Instytutu Geologicznego. W latach 1942-1944 szef Biura Studiów Kedywu Komendy Głównej AK. Od 1944 w Wielkiej Brytanii. Profesor Polish University College w Londynie (1946-1951) i McMaster University w Hamilton w Kanadzie. W 1950 r. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie.
Opis zawartości zespołu
1. Materiały do dziejów Powstania Warszawskiego - analizy, kronika walk, plany operacyjne, omówienie etapów powstania i poszczegolnych zagadnien (np. ludność cywilna, Wegrzy, Sowieci, itp.); 2. Depesze i sprawozdania dot. postepowana Sowietów w Polsce i nowej władzy ludowej, przesyłane przez AK od marca do grudnia 1944 r.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki