Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 6: Archiwum Jana Jedynaka (1892-1966, Wicemarszałek Sejmu)

Daty skrajne
Opis zespołu
Jana Jedynak (1892-1966). Działacz ludowy, Wicemarszałek Sejmu V kadencji. W czasie I wojny światowej walczył w Legionach Polskich, w latach 1918-21 w Wojsku Polskim. W okresie II RP działacz gospodarczy, zaangażowany w problemy rolnictwa i rozwoju wsi, w latach 1935-38 pracował w Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych.Członek ruchu ludowego, w latach 1921-24 i 1927-30 zasiadał w Radzie Naczelnej PSL "Piast". Z ramienia tej partii piastował mandat posła na sejm I kadencji. Kandydował w wyborach do sejmu IV i V kadencji - mandaty otrzymywał z list BBWR i OZN w okręgu Jasło. W 1938 roku sejm wybrał go Wicemarszałkiem Sejmu. Po 1939 roku przebywał na emigracji we Francji i Wielkiej Brytanii.
Opis zawartości zespołu
"Piłsudczycy" - Statut Organizacyjny Zespołu Piłsudczyków w Londynie, program, listy (m. in. do prezydenta RP), oświadczenia, depesze, programy uroczystosci, listy z Londynu (analizy polityczne)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki