Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 10: Archiwum Feliksa Liberta

Daty skrajne
Opis zespołu
Libert Feliks (1889-1950; major) - członek POW, żołnierz Legionów, oficer służby stałej WP, od 1932 r. Pracownik Wojskowego Biura Historycznego, podczas kampanii wrześniowej oficer sztabu Armii Poznań, jeniec Königstein i Murnau, publicysta i historyk, autor haseł do Encyklopedii Wojskowej, członek zespołu wydawnictwa "Polskie Siły Zbrojne w II wojnie światowej". Odznaczony m.in. KW, SKZ, Krzyżem Niepodległości
Opis zawartości zespołu
1.Życiorys, analizy sytuacji politycznej w kraju na początku niepodleglości; 2 i 3. Artykuł w sprawie terytorium państwa polskiego 1918-1919 oraz wojny polsko-sowieckiej; 4. Artykuły historyczne, brudnopisy, kalendarium wydarzeń, brudnopisy, notatki; 5. Korespondencja do Głównego Sądu Koleżeńskiego koła AK w sprawie Wacława Lipińskiego i rzekomego utworzenia rządu polskiego w kraju w 1939 r., artykuł o Lipińskim, wycinki prasowe, odpisy listów i oryginały, notatki, szkice historyczne, artykuły, itp.; 6 Wycinki prasowe, notatki, rozprawy historiozoficzne, kalendaria wydarzeń, (m.in. Stosunki z Czechami , notatki dot. Ukrainy, Rosji, państw bałtyckich); 7. Opracowania historyczne, korespondencja z Instytutem Piłsudskiego w Londynie, materiały dot. Zbierania relacji z Kampanii Wrześniowej w obozie jenieckim, programy obchodów, kwestionariusze Instytutu dla relacji,korespondencja, odpisy listów, materiały do wykładów historycznych
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki