Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 11: Archiwum Romana Góreckiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Górecki Roman (1889-1946.; generał brygady, doktor, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego). Uczestnik walk o niepodległość Polski w I wojnie światowej i wojnie z bolszewikami. W latach 1927-1935 i 1936-1939 był prezesem Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 13 października 1935 do 15 maja 1936 pełnił funkcję ministra przemysłu i handlu w rządzie Mariana Zyndram-Kościałkowskiego. W latach 1928-1939 był organizatorem i prezesem Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny, a także założycielem polskiej sekcji Międzynarodowej Federacji Byłych Kombatantów (FIDAC), wiceprezesem tej organizacji (od 1932) i prezesem (1937-1938). Ponadto w 1926 został prezesem WKS "Legia" Warszawa. Był także organizatorem i pierwszym prezesem Ligi Piłki Nożnej. Stworzył faktyczne podstawy działalności klubu, zorganizował jego finansowanie i przeprowadził budowę stadionu "Legii". W 1928 został wybrany prezesem Polskiego Touring Klubu. Na tym stanowisku podejmował działania zmierzające do scalenia istniejących towarzystw turystycznych oraz promował i podkreślał znaczenie turystyki w życiu gospodarczym kraju. W latach 1929-1930 był prezesem Rady Głównej Ligi Morskieji Rzecznej. Po kampanii wrześniowej przez Rumunię i Francję ewakuuje się do Anglii. W Glasgow wykładał bankowość dla Polaków
Opis zawartości zespołu
1. Dokumenty osobiste (legitymacje, zaświadczenia, świadectwa, paszport, nominacje, indeks, zdjecia, itp.), fragmenty pamiętnika, korespondncja oficjalna (np. jako prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego), korespondencja prywatna - 1908-1945; 2, 3 i 4. Opracowanie: "Rozwój gospodarczy Polski w ciagu 20 lat po odzyskaniu niepodleglości - maszynopis z poprawkami; 5.Uzupełnienie do opracowania , notatki do tekstu i korespondencja; 6. Korespondencja do Góreckiego jako prezesa BGK, zalecenia NIK, korespondencja z Ministerstwem Skarbu, statut Banku, raporty, informacje o Skarbie Banku wywiezionym z Warszawy podczas Kampanii Wrześniowej - 1927-1944; 7. "FIDAC" (Międzyaliancka Federacja Byłych Kombatantów) - protokoły Rady Zarzadzającej (1939-1940), FIDEC a Polska (korespondencja 1939-1940, i inna korespondencja z sekcjami FIDEC-u oraz kopie akt FIDEC-u, korespondencja z władzami polskimi emigracyjnymi i dowódcami wojsk, artykuły, dokumenty i krorespondencja Związku Federacyjnego Kombatantów Armii Polskiej sprzymierzonej z Armiami Aliantów Zachodnich 1946, artykuły - 1939-1946; 8. Korespondencja, odbitki artykułów, wycinki prasowe, zdjęcia, luźne notatki - 1941-1942
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki