Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 12: Tomaszewski Tadeusz

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1. Dokumentacja Komitetu Budowy Kopca Józefa Piłsudskiego. - sprawozdania, protokoły, rachunki, korespondencja z dostawcami materiałów, itp. - 1938-1939; 2. Zestawienia listów przewozowych, rachunki, korespondencja z dostawcami - 1939
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki