Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 15: Archiwum Jana Piłsudskiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Jan Piłsudski (1876-1950). Brat Józefa Piłsudskiego, sympatyk PPS, w 1919 brał udział w wyprawie wileńskiej, po przyłączeniu wileńszczyzny do Polski – sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie. W latach 1928-1930 poseł z Wilna do Sejmu w Warszawie. Minister Skarbu w rządzie Aleksandra Prystora. 1932-37 wiceprezes Banku Polskiego w Warszawie. W 1939 aresztowany i osadzony w więzieniu w Moskwie. Zwolniony w sierpniu na mocy umowy Sikorski-Majski. Wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Członek Związku Ziem Północno-Wschodnich. Zmarł w 1950 r w Penley i tam został pochowany.
Opis zawartości zespołu
1. Materiały z kolekcji B. Mękarskiej-Kozłowskiej - korespondencja prywatna, widokówki, życiorys Jana Pilsudskiego, notatki do artykułów, fotografie, dokumenty osobiste, druki ulotne, dokumenty zwiazane z pobytem na Bliskim Wschodzie, pamiętnik Marii Krzysztoporskiej - 1941-50; 2. Korespondencja - 1941-49; 3. Notatki, kalendarium historii Polski; 4. Kronika wydarzeń politycznych, zbiór notatek związanych głównie z najnowszymi dziejami Polski (II wojna i po wojnie), streszczenia, recenzje - 1941-46
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki