Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 15: Archiwum Jana Piłsudskiego

Daty skrajne
1779-1950
Opis zespołu
Jan Piłsudski (1876-1950). Brat Józefa Piłsudskiego, sympatyk PPS, w 1919 brał udział w wyprawie wileńskiej, po przyłączeniu wileńszczyzny do Polski – sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie. W latach 1928-1930 poseł z Wilna do Sejmu w Warszawie. Minister Skarbu w rządzie Aleksandra Prystora. 1932-37 wiceprezes Banku Polskiego w Warszawie. W 1939 aresztowany i osadzony w więzieniu w Moskwie. Zwolniony w sierpniu na mocy umowy Sikorski-Majski. Wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Członek Związku Ziem Północno-Wschodnich. Zmarł w 1950 r w Penley i tam został pochowany.
Opis zawartości zespołu
1. Materiały z kolekcji B. Mękarskiej-Kozłowskiej - korespondencja prywatna, widokówki, życiorys Jana Pilsudskiego, notatki do artykułów, fotografie, dokumenty osobiste, druki ulotne, dokumenty zwiazane z pobytem na Bliskim Wschodzie, pamiętnik Marii Krzysztoporskiej - 1941-50; 2. Korespondencja - 1941-49; 3. Notatki, kalendarium historii Polski; 4. Kronika wydarzeń politycznych, zbiór notatek związanych głównie z najnowszymi dziejami Polski (II wojna i po wojnie), streszczenia, recenzje - 1941-46
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Życiorys Jana Piłsudskiego, napisany po jego śmierci przez Kazimierza Okulicza i Stanisława Biegańskiego. 1876 1950 pol.
2 Materiały związane z pobytem Jana Piłsudskiego na Bliskim Wschodzie. pol.
3 Fotografie Jana Piłsudskiego.
4 Maria Krzysztoporska - Pamiętnik matki. 1940 1942 pol.
Korespondencja rodzinna i prywatna Jana Piłsudskiego
5 Korespondencja z Aleksandrą Piłsudską, Wandą Piłsudską, Jadwigą Piłsudską - Jaraczewską i Andrzejem Jaraczewskim. 1940 1942 pol.
6 Korespondencja rodzinna. 1939 1939 pol.
7 Notatki z rozmowy z Marszałkiem Piłsudskim o pracach nad konstytucją. pol.
8 Korespondencja prywatna Jana Piłsudskiego. pol.
Notatki historyczne
9 Kalendarium do dziejów Polski. 1779 1880 pol.
10 Notatki historyczne dotyczące Polski. pol.
11 Stosunki Polski z ZSRR. pol.
12 Układ angielsko-polski z 25.08.1939 r. i Karta Atlantycka. 1939 1939 pol.
13 Wizja podziału ziem polskich po zakończeniu wojny niemiecko-sowieckiej. pol.
14 2 Korpus Polski we Włoszech. 1942 1943 pol.
Zbiór notatek związanych z 2 wojną światową i okresem powojennym
15 Kronika międzynarodowych wydarzeń politycznych i wojskowych. 1943 1946 pol.
16 Zbiór notatek dotyczących okresu 2 wojny światowej. pol.
17 Polskie ugrupowania polityczne po 2 wojnie światowej. Władze partyjne w kraju. Skorowidz alfabetyczny działaczy związanych z rządem komunistycznym w Polsce. pol.
18 Economica i Varia. pol.
19 Wycinki prasowe zwiazane ze sprawami polskimi. pol.
20 Czeska ekspansja na Wschód. pol.
21 Zapiski, notatki, recenzje, streszczenia. 1941 1946 pol.
22 Stefan Krzywoszewski - Długie życie. pol.