Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 15: Archiwum Jana Piłsudskiego

Daty skrajne
1779-1950
Opis zespołu
Jan Piłsudski (1876-1950). Brat Józefa Piłsudskiego, sympatyk PPS, w 1919 brał udział w wyprawie wileńskiej, po przyłączeniu wileńszczyzny do Polski – sędzia Sądu Okręgowego w Wilnie. W latach 1928-1930 poseł z Wilna do Sejmu w Warszawie. Minister Skarbu w rządzie Aleksandra Prystora. 1932-37 wiceprezes Banku Polskiego w Warszawie. W 1939 aresztowany i osadzony w więzieniu w Moskwie. Zwolniony w sierpniu na mocy umowy Sikorski-Majski. Wyjeżdża do Wielkiej Brytanii. Członek Związku Ziem Północno-Wschodnich. Zmarł w 1950 r w Penley i tam został pochowany.
Opis zawartości zespołu
1. Materiały z kolekcji B. Mękarskiej-Kozłowskiej - korespondencja prywatna, widokówki, życiorys Jana Pilsudskiego, notatki do artykułów, fotografie, dokumenty osobiste, druki ulotne, dokumenty zwiazane z pobytem na Bliskim Wschodzie, pamiętnik Marii Krzysztoporskiej - 1941-50; 2. Korespondencja - 1941-49; 3. Notatki, kalendarium historii Polski; 4. Kronika wydarzeń politycznych, zbiór notatek związanych głównie z najnowszymi dziejami Polski (II wojna i po wojnie), streszczenia, recenzje - 1941-46
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Życiorys Jana Piłsudskiego, napisany po jego śmierci przez Kazimierza Okulicza i Stanisława Biegańskiego. 1876 1950 pol.
2 Materiały związane z pobytem Jana Piłsudskiego na Bliskim Wschodzie. pol.
3 Maria Krzysztoporska - Pamiętnik matki. 1940 1942 pol.
Korespondencja rodzinna i prywatna Jana Piłsudskiego
4 Korespondencja rodzinna, w tym z: Aleksandrą Piłsudską, Wandą Piłsudską, Jadwigą Piłsudską - Jaraczewską i Andrzejem Jaraczewskim. 1940 1942 pol.
5 Notatki z rozmowy z Marszałkiem Piłsudskim o pracach nad Konstytucją Kwietniową. 1935 1935 pol.
6 Korespondencja urzędowa i prywatna Jana Piłsudskiego. 1941 1948 pol.
Notatki historyczne
7 Kalendarium do dziejów Polski. 1779 1945 pol.
8 Układ angielsko-polski z 25.08.1939 r. i Karta Atlantycka. 1939 1939 pol.
9 Notatki historyczne dotyczące Polski. 1942 1942 pol.
10 2 Korpus Polski we Włoszech. 1942 1943 pol.
11 Polskie ugrupowania polityczne po 2 wojnie światowej. 1943 1949 pol.
12 Władze partyjne w kraju. 1946 1946 pol.
Zbiór notatek związanych z 2 wojną światową i okresem powojennym
13 Kronika międzynarodowych wydarzeń politycznych i wojskowych podczas 2 wojny światowej. 1903 1946 pol.
14 Zbiór notatek związanych głównie z okresem 2 wojny światowej. 1939 1945 pol.
15 Zbiór notatek związanych głównie ze stosunkami politycznymi w różnych krajach w okresie 2 wojny światowej. 1943 1946 pol.
16 Kronika wydarzeń politycznych i wojskowych. 1943 1944 pol.
17 Economica i Varia. pol.
18 Zbiór wypisów prasowych związanych ze sprawami polskimi. pol.
19 Czeska ekspansja na Wschód. pol.
20 Zapiski, notatki, recenzje. 1941 1946 pol.
21 Notatki historyczne. 1946 1946 pol.
22 Recenzje. pol.
23 Stefan Krzywoszewski - Długie życie. pol.