Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 17: Archiwum Ludwika Skrzyńskiego-Kmicica

Daty skrajne
Opis zespołu
Ludwik Skrzyński-Kmicic (1893- 1972; generał). Urodził się w Odessie na Ukrainie. We Francji studiował w Nancy na wydziale chemicznym politechniki. W roku 1912 organizuje w Nancy pluton Związku Strzeleckiego. W sierpniu 1914 roku wstąpił do Legionów Polskich Był członkiem tzw. "siódemki" – patrolu Władysława Beliny Prażmowskiego. Po kryzysie przysięgowym w 1917 r. Internowany w Beniaminowie. W 1918 roku jest zastępcą dowódcy 1 Pułku Szwoleżerów w Chełmie. Z tym pułkiem uczestniczy w zdobyciu Wilna i wyprawie kijowskiej. 1927-1929 Korpus Ochrony Pogranicza. W kampanii wrześniowej bierze udział w składzie Samodzielenj Grupy Operacyjnej Narew i Polesie. Brał udział w bitwie pod Kockiem. Dostał się do niewoli niemieckiej. Przebywał w Oflagu IID Gross-Born. Po wyzwoleniu obozu, wyjeżdża do Włoch i wstępuje do 2 Korpusu Polskiego. Po wojnie w Wielkiej Brytanii. Osiedla się w Manchesterze.Zmarł w dniu 14 lutego 1972 roku w Manchesterze i został pochowany na cmentarzu South End.
Opis zawartości zespołu
1. Protokół z posiedzen Komitetu Obchodu 50-lecia Czynu Zbrojnego J. Piłsudskiego w Manchesterze, Sprawozdana z Koła Przyjaciół Instytutu Piłsudskiego w Manchesterze, korespondencja i Kronika Koła - 1960-68; 2. Wspomnienie Stefana Stablewskiego o Antonim Jabłońskim, referat o Bitwie Warszawskeij 1920 r., programy, zaproszenia - 1964-65; 3. Relacje, wspomnienia o pułku ułanów Legionów, pamiętnik Leona Kmicica-Skrzyńskiego z lat 1916-1918 r.; 4. Korespondencja, biuletyny, wycinki prasowe, dokumenty osobiste, fotografie - 1938, 1954, 1962-1974; 5, 6. Koło Przyjaciół Instytutu Piłsudskiego w Manchesterze - korespondencja - 1959-67; 7. Wspomnienia: Moja pierwsza wojenna wilia 1914 r. - nagrane dla RWE w 1964 r., wspomnienia 1916-1918 r. - 1927, 1959; 8. Pamiętniki, odpisy artykułów,wpomnienia, kalendarium, wycinki prasowe
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki