Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 18: Archiwum Edwarda Śmigłego-Rydza

Daty skrajne
1915-2005
Opis zespołu
Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek Związku Strzeleckiego. 1914-1917 Legiony Polskie – dowódca III Baonu, potem dowódca I Brygady. Po kryzysie przysięgowym komendant główny POW. W latach 1935-1939 Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. W 1936 mianowany marszałkiem. W czasiekampanii wrześniowej Naczelny Wódz. Internowany w Rumunii, przedostaje się na Węgry, potem w październiku 1941 do Warszawy, gdzie jako Adam Zawisza lub Tarłowski zaczyna działać w konspiracji. Zmarł 2 grudnia 1941 w Warszawie. Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.
Opis zawartości zespołu
1. Materiały biograficzne: Nekrologi, fotokopie aktu zgonu. Poświęcone działalności politycznej i wojskowej, w tym sprawy związane z pochówkiem i budową nagrobka. Sygn. 1 - 3 2. Prace twórcy spuścizny: Prxemówienia, rozkazy, wiersze. Sygn. 4 - 7. 3. Korespondencja. Z podwładnymi i osobami prywatnymi. Sygn. 8 - 9. 4. Materiały o twórcy zespołu: Życiorys i relacje. Sygn. 10 - 11. 5. Materiały osób obcych. Sygn. 12 - 20.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Nekrologi i fotokopia aktu zgonu. 1978 1991 pol.
2 Uroczystości państwowe i wojskowe, wizyty przedstawicieli dyplomacji. Fotografie 1921 1940 pol, fr.
3 Materiały dotyczące nagrobka Edwarda Śmigłego-Rydza w Warszawie. 1963 1988 pol.
Prace twórcy spuścizny
4 Przemówienia i rozkazy Edwarda Śmigłego-Rydza, instrukcje attaches. 1939 1943 pol.
5 Wacław Lipiński, Edward Śmigły-Rydz, "Wojna polsko-niemiecka. Kampania wrześniowa w Polsce w roku 1939". 1987 1987 pol.
6 Edward Śmigły-Rydz, "Dążąc do końca drogi". 1989 1989 pol.
7 Edward Śmigły-Rydz, "Komendancie! Melduję się!" 1961 1992 pol.
Korespondencja
8 Korespondencja EdwardzaŚmigłego-Rydza z osobami prywatnymi, publicznymi i podwładnymi. 1915 1940 pol.
9 Materiały dotyczące stanowiska polskich władz na uchodźctwie, placówek dyplomatycznych i kulturalnych w sprawie Edwarda Śmigłego-Rydza i jego decyzji politycznych. 1941 1951 pol.
Materiały o twórcy zespołu
10 Życiorys Edwarda Śmigłego-Rydza z uwagami Stanisława Biegańskiego. pol.
11 Relacje i odpisy relacji dotyczące powrotu Edwarda Śmigłego-Rydza do Polski. 1966 1972 pol.
Materiały osób obcych
12 Upamiętnienie postaci Edwarda Śmigłego-Rydza. Akademie, ustanowienie medalu pamiątkowego, wystawy. 1974 1986 pol.
13 Materiały dotyczące działalności stowarzyszenia "Rodzina Edwarda Śmigłego-Rydza". Sprawa kradzieży buławy. Korespondencja. 1992 1996 pol.
14 Materiały poświęcone działalności Józefa Piłsudskiego i Edwarda Śmigłego-Rydza zebrane przez Andrzeja Ferstena. Ulotki, artykuły. 1992 1992 pol.
15 Fotografie odznak i orderów Edwarda Śmigłego-Rydza. pol.
16 Wycinki prasowe z gazet polskich i polonijnych dotyczące Powrotu Edwarda Śmigłego-Rydza z Rumunii do Polski. 1940 1988 pol., ang.
17 Wycinki prasowe z gazet polski dotyczące programu politycznego i upamiętnienia osoby Edwarda Śmigłego-Rydza. 1985 2005 pol.
18 Wycinki prasowe z gazet polskich dotyczące pamiątek po Edwardzie Śmigłym-Rydzu 1987 1998 pol.
19 Mapa z trasą ucieczki Edwarda Śmigłego-Rydza z Rumunii i powrotu do Polski. pol.
20 Fotokopia artykułu z gazety "Nowy Świat" poświęconego przemówieniu Charlesa Chodge na temat uwag Tomasza Arciszewskiego o Józefie Becku. 1942 1942 pol.