Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 22: Legiony 1914-1918

Daty skrajne
1912-1988
Opis zespołu
Legiony Polskie- polskie formacje wojskowe działające w latach 1914-1917 r. po stronie państw centralnych, podporządkowane organizacyjnie Naczelnej Komendzie armii austro- węgierskiej, politycznie i częściowo organizacyjnie Naczelnemu Komitetowi Narodowemu. Wywodziły się z oddziałów strzeleckich i innych polskich organizacji wojskowo-niepodległościowych.
Opis zawartości zespołu
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Wspomnienia i relacje
1 ppłk. Kazimierz Kierkowski "Urywki z pamiętnika z lat 1915-1918" 1967 1967 pol.
2 płk. Jan Lewandowski "Relacje z okresu beliniackiego","Sokół konny we Lwowie", "Patrol z Uliny Małej", "Patrol na Końskie i Małogoszcz", "Bitwa pod Marcinkowicami" 1957 1957 pol.
3 płk Franciszek Demel "W 40-tą rocznicę śmierci płk. Lisa-Kuli" - maszynopis odczytu z audycji w BBC przez płk. Iranka-Osmeckiego 1959 1959 pol.
4 "Tragedia oficera werbunkowego" - wspomnienie o śmierci samobójczej por. Tadeusza Witkowskiego z 2 pułku piechoty Legionów pol.
5 gen. Tadeusz Alf-Tarczyński "Legiony Polskie 1914-1918" pol.
6 gen. Tadeusz Ludwik Piskor "Moje pierwsze zetknięcie z Komendantem" 1952 1952 pol.
7 "Niedziela w marszu " - msza święta Legionów 29.08. 1915 Maława Górna pol.
8 gen. Stanisław Skwarczyński - "W Oleandrach" 1954 1954 pol.
9 Z. Zawiszanka-Kiernowa "W Pogoni za swoim pułkiem" pol.
10 "Ludność Galicji Wschodniej wobec Legionów" - list legionisty 2 Brygady pol.
11 "Legiony w Galicji Wschodniej" - II Brygada Legionów w lutym 1915 pol.
12 "Marsz z Piotrkowa do Urzędowa" - lipiec 1915 pol.
13 Jan Bober "Wspomnienia z obozu jeńców w Szczypiornie" 1966 1966 pol.
14 Jan Tyszkiewicz "Wspomnienia z 1916" o mianowaniu Józefa Piłsudskiego Naczelnym Wodzem przez Radę Regencyjną 1951 1951 pol.
15 Ludmiła Krobicka-Modzelewska - Pamiętnik za 1914 r. 1958 1966 pol.
16 Tadeusz Barzykowski "Wspomnienia legionisty z pierwszych miesięcy wojny w 1914 r." pol.
17 Wacław Sadowski "Walki I Brygady pod Urzędowem", wykaz poległych legionistów pod Urzędowem 1980 1980 pol.
18 płk. Antoni Sikorski - relacja z działalności oddziału wywiadowczego I Brygady pol.
19 gen. Kordian Zamorski "Przysięga w 1 pułku piechoty legionów" - odmowa złożenia przysięgi pol.
20 list gen. Kordian Zamorski w sprawie wyprowadzenia z Oleandrów batalionu legionów 1932 1932 pol.
21 Jan Chodakowski "Dzieje legionów polskich w zarysie" 1964 1964 pol.
22 gen. Czesław Jarnuszkiewicz "Śmierć Sulkiewicza z 5 pułku piechoty"; odpis z czasopisma "Zuchowaty" o pobycie Komendatna w Wielkanoc 1916 r. w Krakowie pol.
23 Pamiętnik siostry ze szpitala fortecznego w Krakowie, gdzie przebywali ranni legioniści t.1 i t.2 1915 1915 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
24 Rozkaz nr 77 dowódcy batalionu 5 p.p. Kordiana Zamorskiego z 6 sierpnia 1915 r. Żegnający żołnierzy 1915 1915 pol.
Wspomnienia i relacje
25 Adam Michalski "Wspomnienia z armii generała Hallera we Włoszech i Francji w latach 1918-1919, spisane na prośbę siostrzenicy Ireny ze Żmudzińskich Bokiewiczowej"; Jan Rakowski "Na 80 lecie wymarszu Kadrówki"; kopia broszury: "Warszawa Legionom. Przyjęcie delegacji legionów polskich w dniu 6 listopada 1916 r." pol.
26 Wacław Graba Łęcki: "Marsz Kadrówki"; "Strzelecka Szkoła w Oleandrach"; "W przededniu wielkiej wojny"; "Narodziny Kadrówki"; "Kielce i Nida w sierpniu 1914 r."; "Z Komendantem w listopadzie 1914 roku. Przejście przez Ulinę pośród wojsk rosyjskich do Krakowa" 1964 1964 pol.
27 gen. Ludwik Kmicic -Skrzyński "Pierwsza rekwizycja-pierwsze strzały" 1964 1964 pol.
28 gen. Roman Władysław Szymański "I tak się zaczęło" 1964 1964 pol.
29 gen. Tadeusz Kasprzycki "Rok żołnierskich rocznic"; "Rok pierwszy wojny" 1964 1964 pol.
30 gen. Wacław Scevola Wieczorkiewicz "Urywki wspomnień" 1964 1964 pol.
31 płk. Henryk Konas "Na dzień 6-go siepnia" 1964 1964 pol.
32 gen. Roman Górecki "Ze wspomnień" 1964 1964 pol.
33 gen. Zdzisław Przyjałksowski "Wspomnienia z zajęcia Kielc" 1964 1964 pol.
34 gen. Stanisław Skwarczyński "Realizator romantycznej wizji" 1964 1964 pol.
35 Wacław Jędrzejewicz "Warszawa w sierpniu 1914 r." 1964 1964 pol.
36 Aleksander Jerzy Narbut-Łuczyński - fragment z dziejów 1 kompanii 5 pułku piechoty Legionów 17.08 - 22.09. 1915 1916 1961 pol.
Wykazy oficerów, żołnierzy oraz listy strat
37 1 Pułk Ułanów Legionów Polskich Beliny-Prażmowskiego - kronika, próba odtworzemia listy oficerów, żołnierzy i strat osobowych (listy) 1951 1955 pol.
38 Wykaz oficerów i szeregowców 5 pułku piechoty, 2 baonu, 6 kompanii Legionów 1932 1932 pol.
39 1 Pułk Piechoty Legionów - lista strat od 3 do 10 lipca 1916 r. 1916 1916 pol.
40 Zestawienie wypłaconego żołdu i wykaz ludzi przez Komendę Placu 1 pułku piechoty Legionów - Nowy Targ 1915 1915 pol.
41 Wykaz osobowy i wypłat żołdu 2 pułku Legionów 4 baon za 31 grudnia 1914 r. 1915 1915 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
42 Raport napadu na Moskali na odcinek I Baonu przez por. Stefana Dąb-Biernackiego - 9 grudnia 1915 r. 1915 1915 pol.
43 Czersk - Smolary - meldunki, raporty, zapytania - kpt. Wacława Scevoli-Wieczorkiewicza, kpt. Buhardta, ppłk. Śmigłego, mjr. Fabrycego (17-20 wrzesień 1915 r.) 1915 1915 pol.
44 Raport dowódcy plutonu por. Dragata o nieszczęśliwym wypadku przy rozbieraniu granatu - Pawłowice 8 kwiecień 1915 r. 1915 1915 pol.
Opracowania
45 gen. Józef Smoleński-Kolec "1 Pułk Ułanów Legionów Polskich Beliny (zarys historyczny) pol.
Sprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
46 List Witolda Lutosławskiego do Józefa Piłsudskiego - 8 listopad 1918) 1918 1918 pol.
Wspomnienia i relacje
47 Bitwa pod Kostiuchnówką - wspomnienia gen. Gustawa Łowczowskiego oraz relacje innych 1956 1956 pol.
Opracowania
48 Kazimierz Bańburski, Tomasz A. Żak "Wigilia w Łowczówku", Tanów 1985 1985 1985 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
49 Raport z działalności bojowej baterii 2, 1 pułku artylerii Legionów Polskich za czas od 3 sierpnia 1916 do 12 sierpnia 1916 ppor. Józef Beck 1916 1916 pol.
50 Raport z działań bojowych 1 baonu 1 p.p. Legionów za czas od 8 września do 11 września 1915 r. kpt. Stanisława Burhardta oraz raport z czynności 1 kompanii 3 baonu 1 p.p. Od 9 do 11 września 1915 r.kKpt. Wacława Scevoli Wieczorkiewicza 1915 1915 pol.
51 Meldunek z Oddziału karabinów maszynowych 1 p.p. I Brygady Legionów do mjr. Śmigłego - 5 maj 1915, Tur Dolny 1915 1915 pol.
Wspomnienia i relacje
52 Relacja z walk 7 kompanii 5 p.p. Legionów pod Koszyszczami jesienią 1915 r. - gen. L. Kmicic-Skrzyński, korespondencja z płk. Czesławem Kopańskim w sprawie 7 kompanii 1967 1975 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
53 Różne szkice sytuacyjne z okolic Kowla z jesieni 1915 r. Z Komendy I Brygady Legionów Polskich 1915 1915 pol.
Opracowania
54 Różne szkice sytuacyjne i mapki do wydawnictw: kampanii w Karpatach Wschodnich i Bukowinie 1914-1915, 1918 oraz na Wołyniu 1915-1916 pol.
Sprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
55 Kryzys przysięgowy i internowanie - pisma okólne, komunikaty, druki ulotne, listy - ustawa polskiego skarbu wojskowegom; pismo do oficerów łącznikowych w Kaliszu, informujący o przeniesieniu internowanych legionistów za Szypiorna do Łomży (1917); list J. Piłsudskiego, J. Hallera, K. Sosnkowskiego i B. Roja do NKN z prośbą o lepszą opiekę nad legionami (20.08.1916); list anonimowy (prawdopodobnie mjr Józefa Andrzeja Teslera) do gen. Mjr Rajmunda i Baczyńskiego Naczelnika Legionów Polskich i protest przeciwko przysiędze austriackiej (09.09.1914 r.); wypowiedzenie przez 4 p.p. Legionów posłuszeństwa Komendzie Legionów (1917); Przysięga - broszura z lipca 1917 r. Krytycznie traktująca przysięgę ułożoną przez państwa centralne dla Legionów; list otwarty Legionistów Polskich do NKN (4 październik 1916) 1914 1917 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
56 Odpis rozkazu Durskiego nr 172 z 3 listopada 1915 r. żegnający odchodzących spod jego komendy żołnierzy legionów; ręczny odpis rozkazu komendy Grupy Armii gen. Rau Kirchbacha, w związku z przechodzeniem oddziałów czeskich na stronę rosyjską (6 czerwiec 1915, Konary) 1915 1915 pol.
57 Kopia listu J. Piłsudskiego do gen. Puchalskiego w dowództwie w sprawie przeniesienia oficerów I Brygady do innych brygad (Krzesin, 1 marzec 1916 r.) 1916 1916 pol.
58 Wskazówki co do budowy schronisk poza linią wroga - CiK Komenda II Korpusu pol.
59 Sprawozdanie z kursów dokształcających dla internowanych - 9 wrzesień 1917 r. 1917 1917 pol.
Sprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
60 Zwierzchności legionowe - referat dla przedstawicielstwa politycznego pol.
61 Doniesienie płk W. Sikorskiego - Pro memoria w sprawie wojska polskiego - kopia listu 1917 1917 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
62 Dodatek do odprawy z dnia 12.04.1916 program kursu szkoły podoficerskiej artylerii 1916 1916 pol.
Dokumenty legionowe: Legitymacje, karty służbowe, książeczki legionowe i korespondencja osobista
63 Legitymacja strzelecka (Majewski Marian), Fragment książeczki legionowej 1913 1916 pol.
Dokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
64 Dokumenty dotyczące Jakuba Hennefelda: list szefa Biura Prezydialnego NKN z 21 kwietnia 1916 r. w sprawie awansu Jakuba Hennefelda; upoważnienie od przewodniczącego NKN dla p. Hennefelda do robienia zakupów gwiazdkowych dla Legionów z 14 grudnia 1914 r. oraz w 1915 r.; upoważnienie od Komitetu Pań dla Jakuba Hennefelda do zorganizowania zbiórki gwiazdkowej - 15 grudnia 1914 r.; prośba z Komendy Legionów Polskich do p. Hennefelda z próśba o pomoc w zorganizowaniu szpitala dla żołnierzy w Kętach - 17 stycznia 1915 r.; pismo NKN Departamentu Wojskowego do Komendy Stacji Zbiorczej Legionów w Wiedniu o mianowaniu Jakuba Hennefelda sierżantem (1916); Pismo NKN do Komisariatu wiedeńskiego w sprawie przesłania srebrnej odznaki NKN dla p. Hennefelda (1915), prośba Naczelnego Komitetu Opieki nad byłymi Legionistami oraz wdowami i sierotami po poległych Legionistach w Wiedniu do p. Hennefelda o opiekę nad nowo otwartym schroniskiem 1914 1916 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
65 Rozkaz oficerski nr 45 z 22 grudnia 1915 r. płk. Grzesickiego - zażalenie na agitację przeciwko dowództwu legionów 1915 1915 pol.
Wydawnictwa i poezja legionowa
66 Broszura dotycząca pensji inwalidów - wyciąg z wojskowej ustawy o zaopatrzeniu oraz pouczenia 1915 1915 pol.
Wspomnienia i relacje
67 Odpis kazania legionowego biskupa Bandurskiego na froncie wołyńskim - wigilia 1916 rok, w Leśniewie i w Wiedniu w 1915 r. 1961 1961 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
68 Instrukcja dla por. Składkowskiego z komendy 3 pułku I Brygady Legionów Polskich w sprawie planowanego ataku na pozycje rosyjskie 1915 1915 pol.
Dokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
69 Regulamin wewnętrzny oddziału żeńskiego POW - Komenda I Okręgu pol.
Opracowania
70 Związek Strzelecki - opracowanie gen. Józefa Konrada-Zamorskiego pol.
Wspomnienia i relacje
71 Feliks Sikora "A było to 53 lat temu, Wspomnienia" z pobytu w Rosji po ewakuacji Warszawy w 1915 r. 1970 1970 pol.
72 Jakub Hoffman "Helena Radlińska - łącznik między legionistami na frocie włoskim o komendantem POW płk. Rydzem Śmigłym jesień 1917-luty 1918 pol.
Opracowania
73 Zarys biografii Edmunda Krysiaka "Sokoła" żołnierza POW i WP w latach 1915-1921, żołnierza ZWZ-AK, więzinia Gestapo i Mauthausen, oprac. Roman Peska 1988 1988 pol.
Wspomnienia i relacje
74 Bolesław Pietraszewski "Działalność POW KN3 w latach 1917-1919" pol.
75 Janusz Dyduch "Moskwa 1917 roku" pol.
Sprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
76 Filipowicz Tytus "Uwagi o sytuacji wewnętrznej" Kraków 30.10.1917 1917 1917 pol.
77 Ignacy Daszyński - wyjątki z przemówienia z 23 sierpnia 1916 r. Odnośnie stosunku Austrii do Legionów i powstania państwa polskiego 1916 1916 pol.
78 Zniszczenie i odbudowa Polski tekst odczytu pol.
Dokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
79 Projekt programu PPS z okresu I wojny światowej pol.
Sprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
80 "Z dzisiejszej chwili" nr 1, 29 sierpnia 1917 1917 1917 pol.
81 Poufna infomacja o przygotowaniu materiałów dla polskich przedstawicieli w przyszłym kongresie pokojowym pol.
82 Odezwa Tymczasowj Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych z grudnia 1912 r. 1912 1912 pol.
83 Stanisław Dembicki "Sprawozdanie ze stanu politycznego Warszawy od sierpnia 1914 do maja 1915" pol.
Wydawnictwa i poezja legionowa
84 Pieśni i wiersze Legionów Polskich zebrane przez Józefa Andrzeja Teslara, członka Biura Prasowego przy Komendzie Głównej Legionów Polskich 1915 1917 pol.
85 Wiersze ze Szczypiorna 1917 i 1918 rok - zebrane i spisane przez Jana Bobera 1918 1918 pol.
Wspomnienia i relacje
86 Relacja i przemówienie Władysława Wilczyńskiego z zaduszek 1968 roku w Krakowie z okazji 50-lecie odzyskania niepodległości 1968 1969 pol.
Wydawnictwa i poezja legionowa
87 "Mina" Pismo satyryczno-humorystyczne. Legionowo-Wołyń-23.04.1916 nr 4 1916 1916 pol.
88 Wycinek z nr 37 z 1964 r. Z gazety "Głos Polski" z Buenos Airos: Legiony Polskie w pieśni 1964 1964 pol.
Wspomnienia i relacje
89 Włodzimierz Mozołowski "Napad na Szczytniki" 1914 r. pol.
Wykazy oficerów, żołnierzy oraz listy strat
90 Lista starszeństwa oficerów Legionów Polskich (12 kwietnia 1917), Warszawa 1917 1917 1917 pol.
Dokumenty legionowe: Legitymacje, karty służbowe, książeczki legionowe i korespondencja osobista
91 Książeczka legionowa - Stan służby - in blanco pol.
92 Legitymacja z Adjantury Generalnej dla Reicherta Bronisława do pełnienia służby bezpieczeństwa podczas podróży pociągiem Naczelnego Wodza - 19.12.1918 r. 1918 1918 pol.
Dokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
93 Pismo Polskiej Organizacji Narodowej (Michała Sokolnickiego) w sprawie mianowania Mariana Głuchowskiego komisarzem powiatu częstochowskiego - 8 wrzesień 1914 r. 1914 1914 pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
94 Pismo z K.u.K Militarstationskommando do komendy Legionów - Sandomierz 29 wrzesień 1915 r. 1915 1915 niem.
Dokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
95 Karta służbowa Zygmunta Ojrzanowksiego wydana przez Naczelną Komendę POW; karta służbowa wydana przez Komendę Placu 3 Okręgu POW dla Witalisa Ojrzanowskiego wyjeżdżającego w celach służbowych - Siedlce 22.11.1918 r. 1918 1918 pol.
Dokumenty legionowe: Legitymacje, karty służbowe, książeczki legionowe i korespondencja osobista
96 Przepustka dla Jana Drewnowskiego wydna przez Komendę Legionów - 30 marzec 1915 r. pol.
Sprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
97 Broszura z przepisami w Królestwie Polskim: manifest cesarski z 5 listopada 1916 r., patent z 12 września o ustanowieniu władzy państwowej w Królestwie Polskim, instrukcja wyborcza dla wybowrów do Rady Stanu, ustawa z 4 lutego 1918 r. o Radzie Stanu Królestwa Polskiego, rozkład grup sejmikowych do wyborów Członków Rady Stanu 1918 1918 pol.
Dokumenty legionowe: Legitymacje, karty służbowe, książeczki legionowe i korespondencja osobista
98 Kartka pocztowa adresowana do obozu internowanych w Szczypornie 1916 1916 pol.
Sprawy polityczne Legionów i sprawa Polski
99 Analiza sytuacji politycznej legionów - odpis bez daty i autora pol.
Dyplomy
100 Dyplom przyznania odznaki pamiątkowej Więźnia Ideowego Franciszkowi Karkosze internowanemu w Szczypiornie i Łomży 1930 1930 pol.
Dokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
101 Kopia pisma do druha A Dziubińskiego ze Związku Sokołów Polskich w Ameryce w sprawie przynależności do innej organizacji 1915 1915 pol.
102 Formularz in blanco dekalracji przynależności do Polksiej Organizacji Wolności - Okręg Krakowski 1922 1922 pol.
Wydawnictwa i poezja legionowa
103 Broszura: "W drugą rocznicę bitwy pod Krzywopłotami", Olkusz 1916 1916 1916 pol.
Dokumenty legionowe: Legitymacje, karty służbowe, książeczki legionowe i korespondencja osobista
104 Kopia fragmentu oficerskiej karty legitymacyjnej z I Pułku Ułanów Legionów Polskich 1916 1916 pol.
Wydawnictwa i poezja legionowa
105 Kapral Wacław Budzyński: "Kaliskiej Panience" pol.
Rocznice legionowe
106 Odpis korespondencji byłych legionistów i peowiaków z władzami PRL w sprawie obchodów niepodległościowych 1972 1972 pol.
107 Skład osobowy Komitetu Organizacyjnego Obchodu 60- rocznicy Polskiego Czynu Zbrojnego 1974 1974 pol.
Wykazy oficerów, żołnierzy oraz listy strat
108 Kopia listy imiennej Pierwszej Kadrowej, zamieszczona w "Kurierze Literacko-Naukowym" 1934 1934 pol.
Dokumenty POW, NKN i innych polskich organizacji
109 Kopia legitymacji (przepustki) dla Karola Słupeckiego, komendanta żandarmerii powiatu słupeckiego wydaba przez Komendę Obwodu 4 Okręgu POW 1918 1918 pol.
Rocznice legionowe
110 Program wystawy "Szlakiem bojów legionowych Komendanta" przygotowaną dla uczczeni pierwszej roczniy śmierci Józefa Piłsudskiego 1936 1936 pol.
Wydawnictwa i poezja legionowa
111 "Dekada". Pismo żołnierza polskiego, nr 4 z 30 sierpnia 1917 r. 1917 1917 pol.
Rocznice legionowe
112 Rozkaz Komendanta 6 sierpnia 1914 wydawnictwo kolekcjonerskie - narysował i wyciął w linoleum Stanisław Piasecki 1933 1933 pol.
Opracowania
113 Kopie artykułów, opracowań i wycinki prasowe dotyczące Legionów Polskich pol.
114 Wyciąg z opracownia rosyjskiego z 1940 r. dotyczącego I wojny światowej i walk Legionów - front karpacki i wołyński 1916 oraz fragment analizy odnośnie podziałów Polaków podczas I wojny 1945 1945 pol.
115 Kopia opracownia austriackiego poświęconego Legionom Polskim pol.
Dokumenty legionowe: Rozkazy, raporty i meldunki
116 Kopia rozkazu dizennego nr 70 1 Pułku Ułanów I Brygady Legionów Polskich z 10 marca 1916 r. 1916 1916 pol.
Wycinki prasowe
117 W sprawie niesprawiedliwego traktowania zwolnionych niezaprzysiezonych legionistów polskich. Interpelacja posłów dra. E. Borowskiego, inż. J. Moraczewskiego i tow. do c. k. rządu. 1917 1917 pol.
118 Legiony na polu bitwy. pol.
119 Jan Bober, Szczypiorno. W 50 rocznicę internowania legionistów. 1967 1967 pol.
120 Czesław Ciechoński, Kołodia -największa bitwa Legionów. (Epizod z wielkiej ofensywy Brusiłowa w lipcu 1916 r.) pol.