Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 24: Wypadki majowe 1926 r.

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1. Relacje, korespondencja z Instytutem, teksty odczytów, opracowanie "Przewrót majowy 1926", autorstwa L. Kmicic Skrzyńskiego 1957-61, 1976; 2.Odbitki artykulów, korespondencji Instytutu., notatki, teksty odczytów, czasopisma - Bellona (kwartalnik wojskowo-historyczny), 1961, artykuły prasowe, relacje, recenzje, polemiki 1957-61, 1981; 3. Relacje, notatki, listy, protokóły z dyskusji 1957; 4. Wycinki prasowe, broszury, wspomnienia.1927, 1957- 1959.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki