Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 26: Dwudziestolecie (poza 1926 r.)

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Wspomnienia, relacje, artykuły, kopie, wydawnictwa, stosunki narodowe w Borysławiu, msznps W. Lipinski, Polityka zagraniczna Piłsudskiegio i Becka, referat kontrwywiadu dowództwa I Korpusu II - Sytuacja polityczna w Polsce do 1 09 1939 r. (dla szefa sztabu Naczelnego Wodza), teksty odczytów, teksty przemowień, odpisy dokumentów dyplomacji polskiej, korespondencja Becka z Zaleskim przez Ambasadora w sprawie wydanie Białej Księgi dotyczącej dyplomacji przedwojennej i stosunków Niemcami, 1940 r. 1939-1943, 1992.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki