Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 27: Druga Wojna Światowa

Daty skrajne
1939-1997
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Rozliczenie kampanii wrześniowej i kampani we Francji
1 Wykaz akt personalnych Archiwum Biura Inspekcji GISZ, które zostały zabrane i przywiezione do Rumunii przez porucznika Tabjana Adama z GISZ 1939 1939 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Sprawozdania i relacje
2 Sprawozdania i relacje żołnierzy Armii "Warszawa": Zaopatrzenie Intendenckie Armii "Warszawa" w czasie od dnia 8 września do kapitulacji szef Indendentury Armii "Warszawa" (pułk. Władysław Goebel); Sprawozdanie ze stanu organizacji i funkcjonowania Oddziału IV Sztabu Armii "Warszawa" za okres od 9 września do 27 września (względnie 1 października) 1939 r." (ppłk. Dypl. 3 pułku ułanów Jan Bracławski-Herman); Relacja kwatermistrza Armii Łódż i Warszawa Mariana Kułakowskiego z kapitulacji stolicy 1944 1944 pol.
3 Sprawozdania żółnierzy Armii "Łódź": Sprawozdanie z działalności Szefa Uzbrojenia Armii "Łódź" od dnia 9 września 1939 r. (płk. Czopór); Sprawozdanie kwatermistrza Armii "Łódź" ppłk. dypl. Mariana Kułakowskiego za okres od 31 sierpnia do 6 września 1939 r.; wykaz oficerów intendentów z wyższym stopniem wojskowym oraz lekarzy oficerów pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Opracowania
4 płk. dypl. Józef Jaklicz "Kampania wrześniowa" pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Rozliczenie kampanii wrześniowej i kampani we Francji
5 inż. Stanisław Szczepanowski "Uwagi dotyczące przygotowań i działań wojennych 1939 r." 1939 1939 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Opracowania
6 Wypowiedź gen. Wiktora Thommee w związku z artykułami gen. Jerzego Kirchmayera i gen. Juliusza Rómmla dotyczącymi przebiegu kampanii wrześniowej w 1939 r. odpis artykułu zamieszczonego w nr 8 "Tygodnika Demokratycznego" z 1959 r. 1941 1959 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Dokumenty i kopie pism
7 Odpis listu prezydenta Roosevelta do prezydenta Ignacego Mościckiego w odpowiedzi na telegram o bombardowaniu ludności cywilnej pol.
8 Odpis rozkazu generała Kleberga dowódcy Grupy Operacyjnej "Polesie" zawiadamiający żołnierzy o kapitulacji 1939 1939 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Rozliczenie kampanii wrześniowej i kampani we Francji
9 Rozliczenie Kampanii Wrześniowej - pismo z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Attache Wojskowego przy Ambasadzie RP w Bukareszcie w sprawie gen. Kleberga oraz odpowiedź z relacją o zachowaniu się gen. Kleberga jako dowódcy 1940 1940 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Dokumenty i kopie pism
10 Kopie ulotek sowieckich wzywających żołnierzy polskich do poddania się 1939 1939 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Sprawozdania i relacje
11 Jakub Walanta "Relacja ze spotkania NKWD podczas pierwszej okupacji Ziem Wschodnich RP przez ZSRR" 1992 1992 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Dokumenty i kopie pism
12 Poddanie Lwowa - odpis rozkazu gen. Langnera oraz kopia protokołu przekazania miasta Lwowa wojskom sowieckim 1939 1939
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Opracowania
13 Wojna polsko-niemiecka 1939 r. opracowanie ppor. Józefa Kucharczyka odnoszące sie również do całej II wojny światowej
14 Opis działań Grupy "Polesie" opracowanie ppor. Józefa Kucharczyka, dowódcy 3 komp. 82 p.p. oraz skład osobowy grupy, dziennik wydarzeń (1 września do 7 października 1939 r.), odpis meldunków i rozkazów pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Sprawozdania i relacje
15 mjr dypl. Edmund Różycki "Działania 24 Dywizji Piechoty we wrześniu 1939 r." pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Dokumenty i kopie pism
16 Odpis rozkazu generała Juliusza Rómmla dowódcy Armii "Łódź" i "Warszawa" do dowódcy 1 Dywizji Piechoty Legionów gen. Wincentego Kowalskiego nadającego odznaczenia żołnierzom dywizji - do rozkazu dołączono wykaz odznaczonych 1939 1939 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Sprawozdania i relacje
17 gen. Bronisław Prugar-Ketling "Aby dochować wierności...wspomnienia z działań II Karpackiej Dywizji Piechoty - wrzesień 1939 r." 1941 1941 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Opracowania
18 Opracowanie gen. Bronisława Prugara-Ketlinga o Armi Karpaty w Kampanii Wrześniowej oraz notatki pol.
19 Władysław Steblik "Zarys działań wojennych Armii "Kraków" w Kampanii Wrześniowej 1939 r." 1949 1949 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Sprawozdania i relacje
20 Opis walki stoczonej w dniu 17 września 1939 r. w m.iejscowości Krogulec pol.
21 Wincenty Iwanowski "Kampania Wrześniowa 1939" wspomnienia oficera 85 p.p. z Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Kleberga oraz innych żołnierzy pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Opracowania
22 Opracownaie ppłk. Dypl. Franciszka Demla o działaniach Armii "Karpaty" doprowadzone do 12 września 1939 r. pol.
23 Wierszowane wspomnienia z Kampanii Wrześniowej 1939 roku pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Dokumenty i kopie pism
24 Jedniodniówka wydana w pierwszą rocznicę kapitualcji Warszawy: "Wieści. Warszawa 1-27 wrzesnia 1939 r. 1940 1940 pol.
25 Duplikat raportu złożonego Naczelnemu Wodzowi przez płk. Adama Eplera z działania Dywizji Piechoty "Kobryń" wchodzącej w skład Samodzielnej Grupy Operacyjnej gen. Kleberga 1941 1941 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Opracowania
26 Krótki zarys z działań 9 Batalionu Saperów 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty Józef Lech, dowódca 1 plutonu pol.
27 Działalność 30 Batalionu Saperów we wrześniu 1939 roku opracowana przez Piotra Budziszewskiego 1960 1960 pol.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Sprawozdania i relacje
28 Relacja ppłk. Brzezińskiego z działania 9 Dywizji Piechoty i 9 Batalionu Saperów od 23 marca do 3 września 1939 r.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Opracowania
29 Fragment opracowania dotyczącego saperów kolejowych pol.
30 Antoni Sikora "Militarne znaczenie Zamojszczyzny i działania wojenne 1939 roku" 1976 1976 pol.
31 Stanisław Barzykowski "Krótki rys dziejów oficerów polskich w Rumunii i w niewoli w Niemczech" pol.
Katyń i obozy w Rosji: Upamiętnienie zbrodni
32 List wiceministrów gen. Głuchowskiego i Litwinowicza do rumuńskiego Ministra Obrony Narodowej 1939 1939 fr.
Kampania Wrześniowa, internowanie w Rumuni, kampania we Francji i obozy jenieckie w Niemczech: Rozliczenie kampanii wrześniowej i kampani we Francji
33 Instrukcja w sprawie rejestracji faktów, uwag i spostrzeżeń, dotyczących przygotowań i działań wojennych wydana przez Ministerstwo Spraw Wojskowych 1939 1939 pol.
34 Dekrety Prezydenta RP o odpowiedzialności oficerów w czasie kampanii wojennej 1939 r. oraz kampani wojennej we Francji 1939 1940 pol.
Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie: Obozy izloacyjne oraz opozycja rządu polskiego
35 Pismo Sedziego Sądu Polowego z 10 grudnia 1940 roku do Komendanta Samodzielnego Obozu Oficerskiego w Rothesay w sprawie gen. Brygady dr Rouperta Stanisława 1940 1940 pol.
36 Opracowanie dotyczące obozów Cerizay i Rothesay oraz wiersz napisany w 1943 w Rothesay z okazji akademi poświęconej Piłsudskiemu
37 Egzemplarz autorski oparcowania Janusza Zuziaka "Obozy izloacyjne Rothesay i Tignabruaich. Z historii Polskich Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii" 1995 1995 pol.
38 Masowe morderstwo polskich jeńców wojennych w Katyniu oraz wersja angielska The mass murder of Polish prisoners of war in Katyn 1946 1946 pol., ang.
39 Facts and documents concerning Polish prisoners of war captured by the USSR during the 1939 campaign 1946 1946 ang.
40 Supplementary report of facts and documents concerning the Katyn massacre 1947 1947 ang.
41 Witold Krupiński "Czterdziestolecie i Katyń" 1979 1979
42 Korespondencja w sprawie mszy świętych za ofiary katyńskie - Aleksandry Piłsudskiej, L. Langnerowej, H.B. Burhardtowa, H. Prutowa 1956 1956 pol.
43 Pismo Ministra Obrony Narodowej gen. Kukiela z 28 stycznia 1944 roku w sprawie stanowiska rządu polskiego odnośnie mordu w Katyniu po ogłoszeniu raportu sowieckiej komisji 1944 1944 pol.
44 List kawalerów orderu VM przebywających w Ziemi Świętej do papieża Piusa XII w sprawie zbrodni katyńskiej 1943 1943 pol.
45 Historia zaginionych oficerów, tekst Józefa Czapskiego z Polskiej Agencji Telegraficznej Oddziału w Jerozolimie "The story of the Polish Officers" 1943 1943 ang.
46 Zbrodnia katyńska w świetle polskich dokumentów pol.
47 Il masacro dei prigionieri di guerra Polacchi a Katyn wł.
48 Pomnik katyński w Londynie - broszura oraz ulotka komitetu fundacyjnego pol., ang.
49 Zdjęcia wycięte z gazety, zrobione przy odkopywaniu ciał oficerów i wywieszone przez Niemców w obozie w Murnau 1943 1943 pol.
50 Opracowania, relacje i odpisy dokumentów zebrane przez Referat Historyczny II Korpusu poświęcone jeńcom i obozom żołnierzy polskich w Rosji Sowieckiej pol.
51 Map of concentration camps in Soviet Union ang.
52 Referat Klotza poświęcony południowej Rosji Sowieckiej z obserwacji z 1940 r. 1950 1950 pol.
53 Raporty od 19 sierpnia 1944 r. do 31 października 1945 r. Dotyczące sytuacji w Polsce i sąsiednich krajach pol.
54 Pisma okóle MON Biuro Ministra -Wydział Polityczny w sprawach dotyczących Polski i działalności rządu 1944 1944 pol.
55 Wspomnienia z czasów okupacji "Czego hitleryzm dokonał na Polakach" pol.
56 nr 3 Biuletynu Komisji Ziem Wschodnich z Instytutu Badania Zagadnień Krajowych "Wschodnie Granice Polski w okresie 1919-1952" oprac. R. Wiszniewski 1955 1955 pol., ang.
57 Memorandum Polskiej Rady Politycznej do ONZ w sprawie okupacji sowieckiej i obecności administracji sowieckiej w Polsce 1946 1946 fr.
58 Petycja-apel polskich senatorów i posłów do obu izb parlamentu brytyjskiego w sprawie działalności Sowietów w Polsce i pomocy Polakom 1945 1945 ang.
59 Opracowanie Stefana Mękarskiego (ps. Józef Rudnicki) "Ziemia Czerwińska pod okupacja niemiecką 1941-1943" 1944 1944 pol.
60 Noty, memoranda, protesty polskie w sprawie granic Polski na wschodzie i zachodzie, suwerenności Polski i postępowań Sowietów 1944 1945 pol.
61 Analizy stosunków polsko-sowieckich w czasie wojny, przedstawienie sytuacji polskiej po konferencji w Jałcie - część kierowana do opinii publicznej brytyjskiej pol., ang.
62 Żołnierze polscy w niewoli sowieckiej. Konwencja genewska a zwyczaje sowieckie opracowanie Waleriana Charkiewicza pol.
63 Przepisane depesze, telefonogramy, listy naczelnych władz polskich w Londynie z lat 1941-1943
64 Roman Korab-Żebryk "Operacja Wileńska 1944 - Epilog" losy Armii Krajowej na Wileńszczyźnie po "wyzwoleniu" 1974 1974 pol.
65 Druki ulotne - apele, memoriały rządu polskiego oraz polonii angielskiej i amerykańskiej 1942 1948 pol., ang.
Sprawa Polski podczas II wojny światowej
66 Streszczenie odczytu prof. Oskara Haleckiego wygłoszonego w siedzibie Stowarzyszenia Prawników Polskich w Nowym Jorku: "Cele wojny a sprawa Polski" 1942 1942 pol.
67 Kronika wydarzeń Polskich od stycznia 1940 do grudnia 1942 roku pol.
68 Przegląd prasy ukraińskiej ukazującej się w Kanadzie, USA i Niemczech - raporty sporządzone przez MSW Dział Narodowościowy 1944 1947 pol.
69 Nasłuchy radiowe Ministerstwa Informacji i Dokumentacji - przegląd prasy i audycji radiowych w Polsce i na świecie dotyczących Polski 1943 1945 pol.
70 Odpis depeszy premiera do kraju o wizycie moskiewskiej, odpowiedź RJN oraz dowódcy AK 1944 1944 pol.
71 Sytuacja polityczna w kraju analiza przygotowana przez Obóz Polski Walczącej 1943 1943 pol.
72 Kopia umow angielsko-polskiej oraz umowy brytyjsko-sowieckiej o wpółpracy przeciw Niemcom 1939 1941 ang.
73 Materiały dotyczące umowy polsko-sowieckiej - raport, komentarze pol.
74 Tekst przemówienia wicepremiera Kwapińskiego do oficerów w Edynburgu oraz pytania do wicepremiera wraz z odpowiedziami 1944 1944 pol.
75 Dzieło mistrza chwali analiza polityki polskiego rządu i umowy polsko-sowieckiej 1943 1943 pol.
76 Abraham Penzik "Przyszły rząd polski" 1944 1944 pol.
77 Tadeusz Zakrzewski "Pogląd na sytuację polityczną i wnioski" 1944 1944 pol.
78 Uwagi Naczelnego Wodza gen. Sosnkowskiego dotyczące polityki polskiej, zapis konfliktowych wydarzeń z lutego 1944 roku pomiędzy rządem a Naczelnym Wodzem oraz raport rozmowy jego z prezydentem i wicepremierem z lipca 1944 roku 1944 1944 pol.
79 Opracowanie przewodniczącego Komisji Prawniczej Rady Narodowej RP Bohdana Podoskiego odnośnie uprawnień konstytucyjnych naczelnych władz polskich od listopada 1939 r. Do 1947 r. 1951 1951 pol.
80 Tekst projektu depesz Churchila do Stalina 1944 1945 pol., ang.
81 Żydzi o kulisach polskich odpis artykułu z "Myśli Polskiej" z 1 sierpnia 1942 roku odnośnie zarzutu środowiska brytyjskiego o panującym antysemityźmie w Wojsku Polskim pol.
82 Odpis tajnego dokumentu, prośby wiceministra spraw wojskowych gen. Modelskiego z marca 1942 r. do British Security Service o usunięcie z terenu Anglii Polaków atakujących rząd polski w Londynie - dokument udostępniony przez Zjednoczenie Frondy Z.M.P. 1942 1942 pol.
83 Odpis listu Kierownika Działu Bezpieczeństwa w MSW Tadeusza Modelskiego do premiera rządu w sprawie jego odejścia z pełnionej funkcji z podaniem powodu rezygnacji oraz sprawa kolportażu odpisu tego pisma wśród polskich żołnierzy 1944 1944 pol.
84 Odpis listu w sprawie zachowania się ambasadora Romera po ogłoszeniu noty sowieckiej 1943 1943 pol.
85 Odpis listu premiera Mikołajczyka do ministra obrony narodowej gen. Kukiela w sprawie mianowania gen. Schally'ego oficerem łącznikowym do sztabu gen. Eisenhowera 1944 1944
86 Wyciągi z prasy brytyjskiej, polonijnej i sowieckiej dotyczące spraw politycznych Polski 1944 1944 pol.
87 Zestawienie wydarzeń w kraju z lipca 1944 roku oraz działalnośc rządu londyńskiego 1944 1944 pol.
88 Bilans działalności Polskiej Agencji Prasowej w Edynburgu za okres od czerwca 1945 do sierpnia 1947 1947 1947 pol.
89 Materiały dotyczące działalności premiera Mikołajczyka - wyciągi i przedruki z prasy, kalendarium wydarzeń odpisy dokumentów 1943 1948 pol.
90 Krajowa Rada Narodowa i Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego (zarys działalności), grudzień 1943 - październik 1944 1944 1944 pol.
91 Związek Patriotów Polskich w Moskwie - raport przygotowany ze źródeł czeskich ze szczegółami personalnymi Związku pol.
92 Report of the group of Polish leaders arrested and deported to the USSR 1945 1945 ang.
93 Raporty z sytuacji w Polsce po wyzwoleniu przez Armię Czerwoną 1945 1945 pol.
94 Analiza sytuacji politycznej rządzu i stronnictw politycznych w Angli po cofnięciu uznania prez aliantów 1945 1945
95 Instrukcje i wytyczne MON dotyczące postępowania w polskich obozach jenieckich i w skupiskach robotników przymusowych po załamaniu się Niemiec oraz po wybuchu powstania w kraju 1944 1944 pol.
96 Stosunki polsko-czechosłowackie i sytuacja w Czechosłowacji: kalendarium wydarzeń przed wybuchem wojny;odpis umowy polsko-czechosłowackiej z 1940 r., komunikaty rządu dotyczące sytuacji panującej w Czechach i Słowacji, środowisku emigracyjnym czechosłowackim, kopie dokumentów Komitetu Czeskiego w Londynie 1943 1945 pol.
Sprawa Polski podczas II wojny światowej
97 Druki ulotne - odezwy, komunikaty, listy otwarte 1940 1945 pol.
98 Materiały dotyczące obozu polskiego w Coëtquidan - sprawozdania, wycinki prasowe, zdjęcia 1940 1976 pol.
99 Raport o nastrojach wśród wojska i ludności niemieckiej w Polsce i Rzeszy 1944 1944 pol.
100 Raport szefa Oddziału Informacyjno-Wywiadowczego Sztabu Naczelnego Wodza o AMGOT i Wolnych Związkach Zawodowych w Palestynie 1944 1944 pol.
101 Tekst przemówienia Naczelnego Wodza, wygłoszony 19. 10. 1943 r. Dla Admiralicji Brytyjskiej 1943 1943 pol.
102 Skład osobowy dowództwa jednostek wojskowych w Wielkiej Brytanii z dnia 10 lutego 1945 r. 1945 1945 pol.
103 Sprawa generała Sosabowskiego - raport gen. Browninga oraz korespondencja gen. Sosabowskiego do Prezydenta RP i Naczelnego Wodza 1944 1944 pol.
104 Lista nadwyżek oficerów w wojsku polskim i opinie o nich oraz kopia listu do władz angielskich w sprawie nadwyżki oficerów sztabowych 1942 1942 pol., ang.
105 Odpis pisma Szefa oddziału Opieki nad Żołnierzem dowództwa I Korpusu majora Marchwickiego do dowódcy I Korpusu w sprawie nastrojów panujących wśród żołnierzy korpusu i ich chęci powrotu do kraju 1946 1946 pol.
106 Komunikaty Informacyjne MON, dla dowódców oraz oficerów oświatowych dotyczące spraw międzynarodowych, spraw krajowych i politycznych na emigracji 1943 1945
107 Prawicowa agitacja polityczna, kolportaż wydawnictw w wojsku polskim (I Korpus) w Szkocji oraz raporty o nastrojach i działalności stronnictw politycznych - m.in. sprawa por. Zygmunta Przetakiewicza - raporty, korespondencja, notatki, załączniki 1941 1943 pol.
Sprawa Polski podczas II wojny światowej
108 Projekt statutu Wojskowej Służby Kobiet, przepisy dla stopni oficerskich Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet pol.
109 Analiza sytuacji politycznej w polskim środowisku po śmierci gen. Sikorskiego pol.
110 "Zakłamanie i okłamanie" - krytyczna analiza polityki prowadzonej przez polski rząd w Londynie pol.
111 Polityczny Biuletyn Informacyjny Armii Polskiej na Wschodzie oraz "Z ziemi włoskiej do Polski" - codzienny biuletyn informacyjny referatu propagandy i oświaty 2 Korpusu 1944 1945 pol.
112 Tygodnik Obozowy Armii Polskiej na Wschodzie 1944 1944 pol.
113 Korespondencja kierownika redakcji czasopism i wydawnictw wojennych Jerzego Giedroycia do dowództwa MON w sprawie przesyłania aktualnych informacji i wydawnictw, zwiększenia obsady personalnej, komunikacji z Londynem; projekt tez propagandowych szefa Oddziału Propagandy i Kultury Dowództwa Armii Polskiej na Wschodzie; odpis rozkazu dowództwa 2 Korpusu - ukaranie redaktorów Józefa Poniatowskiego i Jerzego Giedroycia za szkodliwe artykuły 1944 1944 pol.
114 Odpis szyfrowanej depeszy "Sochy" do "Stemy" (Mikołajczyka) 1942 1942 pol.
115 Wytyczne Dowództwa 2 Korpusu do pisania uwag o dziejach 2 Korpusu 1946 1946 pol.
116 Henryk Geyer "Wspomnienia z zesłania do Rosji" 1948 1948 pol.
117 Fragment akt szefa Inspektoratu Zarządu Wojskowego płk. Charaszkiewicza - raport z przeprowadzonego przez amerykański wywiad przesłuchania jeńca ukraińskiego - przedwojennego oficera polskiego, materiały w sprawie agentury gruzińskiej i współpracy niemiecko-gruzińskiej, wydawnictwa emigracyjne gruzińskie, okresowy przegląd wiadomości (listopad 1945) dowództwa 2 Korpusu odnośnie sytuacji politycznej i militarnej w Europie oraz raport Ośrodka Prac Okupacyjnych o białoruskim profesorze Ostrowskim i jego współpracy z Niemcami 1945 1946 pol.
118 Melchior Wańkowicz "Monte Cassino" materiały składane do I wydania pol.
119 Sprawozdanie z działalności Pomocniczej Służby Wojskowej Kobiet w czasie kampanii 2 Korpusu we Włoszech napisane przez plut. Anielę Krukowską i por. Elżbietę Żórawską 1946 1946
120 Materiały do książki Stanisława Biegańskiego "Dzieje 2 Korpusu" wraz z korespondencją 1944 1963 pol., ang.
121 Meldunki informacyjne Dowództwa I Korpusu, Oddział II Referat Kontrwywiadu - głównie w sprawie gen. Sergiusza Zahorskiego i zagrożenia antyangielskiej agitacji ze strony Irlandek dla wojska polskiego stacjonującego w Szkocji 1941 1941 pol., ang.
122 Sprawozdania dowódców z kampani we Francji i ewakuacji do Wielkiej Brytanii 1940 1940 pol.
123 Związek Pracy Państwowej - deklaracja ideowa, założenia programowe korespondencja 1943 1955 pol.
124 Dokumenty różnych polskich organizacji (w tym Rady Polskich Stronnictw Politycznych) - deklaracje, rezolucje, statuty, korespondencja, uchwały, odezwy 1943 1954 pol., ang.
125 Prezydent i rząd - oświadczenia, orędzia, listy, teksty przemówien, listy otwarte, doniesienia agencyjne, itp 1939 1957 pol.
126 Wskazówki dla Polaków przebywających we Francji pol.
127 Aleksander Hauke-Nowak - wydawnictwa i korespondencja, teksty referatów, odczytów, broszury, korespondencja z Zespołem Piłsudczyków w sprawie jego tekstu o Wołyniu 1942 1943 pol.
128 Uchodźctwo na Środkowym Wschodzie (Jerozolima) - korespondencja, oświadczenia, doniesienia agencyjne 1942 1944 pol.
129 Deklaracje, komunikaty środowisk emigracyjnych w Wielkiej Brytanii, telegramy, korespondencja, listy otwarte 1943 1954 pol.
130 Korespondencja Inspektoratu Zarządu Wojskowego w sprawie organizacji UNRA 1945 1945 pol.
131 Materiały Dowództwa I Korpusu, oddziały Opieki nad Żołnierzami - wytyczne wychowania 1945 1945 pol.
132 Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia - referat Konrada Libickiego pol.
133 Likwidacja Polskich Sił Zbrojnych za Zachodzie 1945-1946 w świetle dokumentów - załącznik nr 2 do wniosku Komisji Wojskowej Rady RP w sprawie ustalenia odpowiedzialności za likwidację polskich sił zbrojnych w II wojnie światowej 1961 1961 pol.
134 Raporty przygotowane przez Inspektorat ds. Zarządu Wojskowego odnośnie sytuacji w kraju 1945 1946 pol.
135 Zbigniew Leliwa "Bitwa Warszawy 1944" pol.
136 Sprawozdanie nr 17/44 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Wydział Społeczny - Po Powstaniu Warszawy - komunikaty władz cywilnych, wojskowych i relacje 1944 1944 pol., ang.
137 Wycinki prasowe i wydawnictwa dotyczące Powstania Warszawskiego 1944 1971
138 Wyciąg z "Kuriera z Warszawy" Jana Nowaka Jeziorańskiego pol.
139 Protokół z zebrania prelegentów poświęconego sytuacji wojskowej w kraju 1944 1944 pol.
140 Wyciągi z meldunków odnośnie sytuacji w kraju - styczeń-kwiecień 1945 r. 1945 1945 pol.
141 Rzeczpospolita Polska - numer specjalny z Deklaracją Rady Jedności Narodowej 1944 1944 pol.
142 Kazimierz Iranek-Osmecki "Oblicze i charakter polskiego podziemia wojskowego" 1951 1951
143 Zebranie w Instytucie Piłsudskiego pt. "Decyzka walki o Warszawę w 1944 roku" - pytania gen. Kazimierza Sawickiego i gen. Pełczyński w odpowiedzi 1951 1951 pol.
144 Sprawozdanie z interwencji w sprawie pomocy dla Armii Krajowej 1944 1944 pol.
145 Zestawienie depesz Armii Krajowej od 30 stycznia do 4 września 1944 r. 1944 1944 pol.
146 Dokumenty polskiego MON odnośnie powstania w Warszawie i podróży premiera do Moskwy 1944 1944 pol.
147 Relacje płk. Moszczeńskiego o pracy konspiecyjnej w obozie jeńców wojennych Lubeka (oflag X-C) oraz Dössel pol.
148 Facts about Warsaw załącznik do Przeglądu Informacyjnego nr 13 z 1 listopada 1944 r. Kair 1944 1944 ang.
149 Komunikat informacyjny wydany przez organizację Niepodległościowcy 1944 1944 pol.
150 Imienne spisy jeńców Armii Krajowej, przebywających w niemieckich obozach jenieckich 1945 1945 pol.
151 Projekt memorandum premiera przedstawiający plan działania po uwolnieniu Warszawy 1944 1944 pol.
152 Odpisy rozkazów i depesz gen. Bora-Komorowskiego oraz komunikaty radiostacji "Błyskawica" 1944 1944 pol.
153 Odpis depeszy gen. Andersa do Prezydenta Raczkiewicza w sprawie odejścia gen. Sosnkowskiego ze stanowiska
154 Odezwy Zespołu Piłsudczyków w sprawie polityki rządu polskiego wobec Sowietów oraz Powstania Warszawskiego 1944 1944 pol.
155 Kopie artykułów z niemieckich gazet szkalujące wybitnych Polaków 1941 1943 pol.
156 Kopia meldunku z Powstania Warszawskiego - od Huberta do Opela 1944 1966 pol.
157 Odezwy Żołnierzy Polski Walczącej w sprawie walczącej Warszawy 1944 1944 pol.
158 Odpis przemówienia kpt. Leliwy do Żołnierzy walczącej Warszawy - Polskie Radio Londyn 1944 1944 pol.
159 Odpis listu M. Dolanowskiego do I. Matuszewskiego w sprawie pracy podziemnej w kraju 1945 1945
160 "Postawa Rosji wobec walki AK o Warszawę" referat płk. K. Iranka-Osmeckiego w Instytucie Józefa Piłsudskiego 1951 1951 pol.
161 K. Sawicki - punkty sporne o AK w III tomie "PSZ na Zachodzie" pol.
162 Opracowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych nr 5 "Polska i Zagranica" - czerwiec - wrzesień 1944 r. 1944 1944 pol.
163 Wydział Studiów Instytutu Piłsudskiego - prtokołyu z zebrań relacyjnych o Powstaniu Warszawskim 1950 1951 pol.
164 Korespondencja pomiędzy MON a dowódcą Jednostek Wojskowych w Wielkkiej Brytanii gen. Januszem Głuchowskim odnośnie depesz dowódcy AK o stanowisku Kraju względem roszczeń ZSRR 1944 1944 pol.
165 Wyciąg z protokołu z posiedzenia Rady Ministrów z dn. 25 lipca 1944 r. 1944 1944 pol.
166 Odpisy depesz szyfrowanych odnośnie sytuacji panującej w kraju, sierpień 1944 - styczeń 1945 rok 1944 1945 pol.
167 Doniesienia Polskiej Agencji Telegraficznej z prasy amerykańskiej odnośnie dziłalności polskiego rządu i Powstania Warszawskiego 1944 1944 pol.
168 Odpis listu członków Centralnego Komitetu Robotniczego PPS (dawnej frakcji rewolucyjnej) oraz Centrali Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych fo Komitetu Zagranicznego PPS w Londynie 1944 1944 pol.
169 Zestawienie wykonanych operacji lotniczych do Polski od 1 do 26 sierpnia 1944 r. 1944 1944 pol.
170 Dokumentacja, korespondencja dotycząca dokumentacji II Korpusu, likwidacji Biura Dokumentów II Korpusu Polskiego i przekazania materiałów do Biblioteki i Instytutu Hoovera w USA (m.in. spisy dokumentacji) 1944 1948
171 Kopia świadectwa śmierci Pauliny Kinasiewicz w Akyr-Tiube, przesłane przez córkę Wandę 1942 1942 pol.
172 List Wojciecha Pohoskiego wspominający czasy w okupowanym kraju 1950 1950 pol.
173 Mapki z przebiegu działań Kampani Wrześniowej pol.
174 Doniesienie Polskiej Agencji Telegraficznej o możliwości odtworzenia polskich sił zbrojnych na Zachodzie w związku z ogólną sytuacja międzynarodową 1952 1952 pol.
175 Ulotka poświęcona Józefowi Piłdudskiemu i gen. Andersowi 1946 1946
176 Bolshevism and religion wewnątrz maszynopisu wspomnienia Piotra Zwierzaka "In teh soviet prison 1939-1942" ang.
177 Kopia fragmentu protokołu z obrad Rady Miejskiej w Cupar w Szkocji odnoszący się do polskiego wojska 1942 1997 pol., ang.
178 Szpital Wolski w Warszawie - opracowania poświęcone szpitalowi podczas okupacji 1985 1990 pol.
179 gen.Wincenty Kowalski: "Działania 1 Dywizji Piechoty Legionów i Grupy Operacyjnej Wyszków" 1946 1950 pol., ang.