Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 29: Kapituła Orderu Virtuti Militari

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Pismo Naczelnego Dowodztwa Wojska Polskiego w sprawie odznaczeń (1921), wycinki prasowe, odpisy z protokołów z obrad kapituły (1920-24), listy majora dyplowanego Borkowskiego do pani Marszałkowej (1941), korespondencja Sosnkowskiego do Piłsudskiego (1930), notatki (np. Kalendarium Kapituły), korspondencja do członków Instytutu w sprawie Kapituły (1973)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki