Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 38: Jędrzejewicz Janusz (1885-1951, polityk, pedagog, pułkownik)

Daty skrajne
Opis zespołu
Członek Polskiej Partii Socjalistycznej od 1904 roku. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach Polskich i Polskiej Organizacji Bojowej. Urzędnik Komisji Wojskowej Tymczasowej Rady Stanu, redaktor "Rządu i Wojska". W latach 1930-1935 wiceprezes Bezpartyjnego Bloku Współpracy z Rządem, minister wyznań i oświecenia publicznego, a w latach 1933-1934 premier RP. Wwspółautor Konstytucji kwietniowej. Od 1939 roku na emigracji w Rumunii, następnie w Palestynie i Wielkiej Brytanii. Na Bliskim Wschodzie zorganizował Związek Pracy dla Państwa, a następnie w Londynie przewodził LidzeNiepodległości Polski.
Opis zawartości zespołu
Opracowania: Myśl państwowa Piłsudczyków w okresie 1918-1935, materiały biograficzne, odpisy listów, przemówienia, wycinki prasowe, 1941-1955, 1998.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki