Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 39: Jędrzejewicz Wacław (1893-1993, działacz społeczny i polityczny, historyk)

Daty skrajne
Opis zespołu
Od 1914 r. w POW, członek Komendy Naczelnej; ekspert ds. wojskowych w czasie rokowań pokojowych w Rydze. W latach 1925-1928 attache wojskowy w Tokio; pracownik MSZ. W latach 1934-1935 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po 1934 r. szef Ligi Morskiej i Kolonialnej. Od 1939 r. na emigracji, w USA od1941 r. Współzałożyciel i prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. W 1992 r. mianowany generałem brygady. Autor: "Poland in British Parliament 1939-1945", "Kronika życia Józefa Piłsudskiego 1867-1935", "Józef Piłsudski 1867-1935", "Wspomnienia".
Opis zawartości zespołu
1, 5 i 6. "Kronikażycia J. Pilsudskiego", „Zasoby archiwalne Instytutu J. Piłsudskiego w Ameryce”; 2."Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz. Wojna polsko-bolszewicka (listopad 1918 - grudzień 1920), 3. "Akcja Prewencyjna z Niemcami 1933 r."1966, 4. korespondencja, (listy m.in. do A. Piłsudskiej), korespondencja z lat 70-tych i 80-tych, wycinki prasowe (nekrolog). 1940-82.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki