Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 40: Lipiński Wacław (1896- 1949, pułkownik)

Daty skrajne
Opis zespołu
W 1918 r. organizator tajnego skautingu wŁodzi, członek Polskich Drużyn Strzeleckich. W latach 1914-1917 żołnierz Legionów Polskich, a później Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik walk o Lwów. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Od 1936 r. dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W czasie kampaniiwrześniowej był szefem propagandy w Dowództwie Obrony Warszawy. W czasie okupacji internowany na Węgrzech. Po powrocie do Warszawy wpółtwoca Konwentu Organizacji Niepodległościowych. W 1944 więziony przez Niemców. W 1947 r. aresztowany przez służby bezpieczeństwa. Zamordowany w 1949 r.Przez komunistW 1918 r. organizator tajnego skautingu w Łodzi, członek Polskich Drużyn Strzeleckich. W latach 1914-1917 żołnierz Legionów Polskich, a później Polskiej Organizacji Wojskowej. Uczestnik walk o Lwów. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Od 1936 r. dyrektor Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W czasie kampanii wrześniowej był szefem propagandy w Dowództwie Obrony Warszawy. W czasie okupacji internowany na Węgrzech. Po powrocie do Warszawy wpółtwoca Konwentu Organizacji Niepodległościowych. W 1944 więziony przez Niemców. W 1947 r. aresztowany przez służby bezpieczeństwa. Zamordowany w 1949 r. przez komunistów w więzieniu we Wronkach.
Opis zawartości zespołu
Zaproszenia, notatki, korespondencja Lipińskiego sprzed wojny i z czasów okupacji (do Marszałkowej Piłsudskiej). 1937, 1940,1950, 1963.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki