Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 44: Zaleski Władysław

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
Korespondencja z MSZ (oryg) - 1923 i 1939 (m.in. o niemieckim spisie ludności), wspomnienia, notatki, zapiski, korespondencja, francuskie gazety. 1923, 1938-1951-1980
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki