Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 45: Polacy Amerykańscy

Daty skrajne
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1-2. wycinki prasowe, przemówienia, rezolucje Polonii, korespondencja, materiały rocznicowe, komunikaty, broszury.1943-1946, 481950,1969; 3. wycinki prasowe, biuletyny, komunikaty, czasopisma, odezwy, przemówienia. 1940-45; 4. Pamiętniki Franciszka Macaka żołnierza Andersa, (w nim zdjęcia pocztówki wycinki prasowe),1942-44.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki