Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 47: Biernacki-Dąb Stefan (1890-1962, generał)

Daty skrajne
Opis zespołu
Dąb-Biernacki Stefan (1890-1962), generał. W latach 1914-1917 w I Brygadzie Legionów. Internowany w Benjaminowie. Od 1918 w Wojsku Polskim, pełnił funkcję inspektora armii (1930-1939).W kampanii wrześniowej dowódca armii Prusy, stanowiącej główny odwód Naczelnego Wodza. Internowany na Węgrzech, przedostaje się do Francji i pozostaje w dyspozycji Naczelnego Wodza. Po wojnie osiedla się w Irlandii, potem mieszka w Walii. Spoczywa na cmentarzu Brompton w Londynie.
Opis zawartości zespołu
1 i 2. Odpisy listów i oryg, korespondencja, odpisy listow otwartych, wspomnienia,kopie aktu oskarżenia wyroku i korespondencji w sprawie gen. Biernackiego. 1940-1942, 1975-77.
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki