Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 50: Archiwum Mieczysława Mackiewicza

Daty skrajne
Opis zespołu
Mieczysław Mackiewicz (1880-1954, generał). Kapitan rosyjskiej piechoty. Od 1915 w niewoli newmieckiej, następnie żołnierz POW. W 1920 r. P.o.dowódcy 2 DP Lit.-Biał., od 1935 w stanie spoczynku. Po kampanii wrześniowej w niewoli niemieckiej, po uwolnieniu wstępuje do II Korpusu we Włoszech. Po wojnie osiedla się w Walii. Zmarł w Bangor.
Opis zawartości zespołu
1-5. Pamiętniki (od 1899 od służby w armii rosyjskiej) do 1947 r. 1899-1947. 6-10. Pamiętniki, wspomnienia. 1919-1947
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki