Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 52: Archiwum Michała Sokolnickiego

Daty skrajne
Opis zespołu
Michał Sokolnicki ( ur. 6 lutego 1880 w Kaszewach Kościelnych, zm. 17 stycznia 1967 w Ankarze w Turcji) - polski historyk, dyplomata, polityk, młodszy brat Gabriela Sokolnickiego, profesora Politechniki Lwowskiej. W 1899 r., podczas studiów w Paryżu w Ecole des Sciences Politiques, związał się zruchem socjalistycznym, a od 1901 r. jego polityczne losy wiążą się z osobą Józefa Piłsudskiego. Członek PPS od 1903 r., bliski współpracownik Józefa Piłsudskiego. W czasie I wojny światowej był m.in. komisarzem cywilnym Legionów w Kielcach, jednym z organizatorów i kierowników (wraz z Witoldem Jodko – Narkiewiczem) Polskiej Organizacji Wojskowej , członkiem, a następnie sekretarzem generalnym Naczelnego Komitetu Narodowego, prywatnym sekretarzem Józefa Piłsudskiego, członkiem Konwentu Organizacji A. W 1919 r. był jednym z członków delegacji polskiej na KonferencjęPokojową w Paryżu. (sekretarz części delegacji wytypowanej przez Naczelnika Państwa na konferencję ). Następnie pełnił służbę dyplomatyczną w Londynie ( 1919 r. pierwszy radca poselstwa polskiego) i w Helsinkach (1920-1922 poseł RP w Finlandii i Estonii ) . W latach 1923- 1931 pracowałjako wykładowca Szkoły Nauk Politycznych w Warszawie. W roku 1931 powrócił do służby dyplomatycznej jako poseł RP w Danii (1931-1936). W roku 1936 mianowany po podniesieniu rangi przedstawicielstw dyplomatycznych ambasadorem Rzeczypospolitej w Turcji. W roku 1939 r. August Zaleski, ministerspraw zagranicznych w emigracyjnym rządzie RP Władysława Sikorskiego , usiłował zwolnić go ze stanowiska. Jednak dzięki zdecydowanie przychylnej dla Sokolnickiego postawie rządu tureckiego i osobistemu poparciu Rüştü Arasa, ministra spraw zagranicznych Turcji, odwołanie zostało cofnięte. Po 1945 r. Sokolnicki pozostał w Turcji. Jego aktywność skupiła się na działalności naukowej i dydaktycznej: był wykładowcą Wydziału Językoznawstwa, Historii i Geografii Uniwersytetu w Ankarze. Pozostał jednak nader cenionym autorytetem, zarówno w kręgach emigracji polskiej, jak iw kręgach polityków tureckich i korpusu dyplomatycznego. Pozostawił bardzo obszerne i cenne wspomnienia z lat służby dyplomatycznej w Turcji 1939-1945 . ( Dziennik ankarski). Autor wielu prac historycznych. Zmarł w Ankarze i tam jest pochowany.
Opis zawartości zespołu
1-6. Dziennik ankarski, 1963;7. "Historia poltyczna II wojnyświatowej 1939-1945"; 8. Artykuły, opracowania (maszynopisy i rękopisy); 9-10. Korepondencja, zapisy rozmów, odpisy listów (m.in.. Piłsudskiego), druki ulotne, 1914-1918; 11. Wspomnienia o Józefie Piłsudskim, Julianie Stachiewiczu, oryginalny list Sikorskiego do Piłsudskiego z 1914 r. 12. Korespondencja, 1914-1961; 13. Korespondencja z Sosnkowskim (kopie i oryginały), wyciągi z listów, teksty przemówień, analizy sytuacji politycznej, 1939-1961; 14. Druki ulotne - kopie
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki