Katalog zbiorów archiwalnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie

Zespół nr 55: Archiwum Stefana Krupko

Daty skrajne
1940-1967
Opis zespołu
Opis zawartości zespołu
1. Pamiętniki (1940-1946), korespondencja (1967-1968)
Repozytorium (miejsce przechowywania)
Instytut Piłsudskiego w Londynie.
Nr Tytuł jednostki archiwalnej Daty skrajne Języki
Materiały biograficzne
1 Pamiętniki Stefana Krupko, T. I. 1940 1944 pol.
2 Pamiętniki Stefana Krupko, T. II. 1944 1946 pol.
3 Pamiętniki Stefana Krupko, T. III. 1946 1956 pol.
4 Pamiętniki Stefana Krupko, T. IV. 1954 1956 pol.
Korespondencja
5 List Stefana Krupko do Bohdana Podoskiego. 1967 1967 pol.